Siirry pääsisältöön

Asuntorahasto A

Riskiluokka

3/7

3 kk

-2.94%

Vastuullisuus

8

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa uusiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Rahaston arvonkehitys koostuu vuokraustoiminnan tuotosta sekä mahdollisesta arvonkehityksestä. Rahaston vuotuinen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä 4–6 %. Osaa rahaston lunastustoimeksiannoista on lykätty lokakuusta 2023 alkaen.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa neljä kertaa vuodessa, kunkin vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto on annettava rahastoyhtiölle viimeistään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää. Ammattimaisesti hoidettu asuntorahasto tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon asuntosijoittamiselle. Rahaston hoidosta vastaa salkunhoitajatiimi, johon kuuluvat salkunhoitajat Fanny Tarko ja Pasi Huhtakangas.

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia EU:n kestävyyttä koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) Artikla 8:n mukaisesti. Rahaston sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteet koostuvat useasta eri kestävyyttä edistävästä osa-alueesta. Voit lukea lisää rahaston kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista rahastoesitteestä.

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

Fanny Tarko

Fanny Tarko

Salkunhoitaja

fanny.tarko@alandsbanken.fi
Pasi Huhtakangas

Pasi Huhtakangas

Liiketoimintajohtaja AIF

pasi.huhtakangas@alandsbanken.fi

Perustiedot

Rahaston nimi

Asuntorahasto A

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Muut rahastot

Salkunhoitajat

Fanny Tarko

Pasi Huhtakangas

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI4000052428

Aloituspäivä

31.12.2012

Vähimmäissijoitus

A: 500 EUR, C: 500 000 EUR

Hallinointipalkkio

A: 2,25 % vuodessa, C: 1,50 % vuodessa

Merkintäpalkkio

2,00 %

Lunastuspalkkio

Sijoitusajasta riippuen, ks. säännöt

Arvopaperikauppa

Neljännesvuosittain

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen. Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle. Sen lisäksi sijoituskohteina olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.