Siirry pääsisältöön

Maailma Osake

Riskiluokka

6/7

1 kk

7.88%

3 kk

6.59%

Vastuullisuus

8

Ålandsbanken Maailma Osakkeen varat sijoitetaan maanlaajuisesti osakkeisiin. Rahasto pyrkii tarjoamaan tehokkaan tavan hajauttaa sijoitukset eri markkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään aktiivisella rahastonhoidolla hyödyntämään eri maiden talouksien ja eri toimialojen suhdanteita.

Ålandsbanken Maailma Osake on Joutsenmerkillä merkitty rahasto, joka edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia EU:n kestävyyttä koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) Artikla 8:n mukaisesti. Rahaston sijoitusprosesseja ohjaavat paitsi Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, myös tarkkaan määritellyt kestävyysvaatimukset, jotka noudattavat Joutsenmerkillä varustettujen rahastojen kriteereitä. Lue lisää Joutsenmerkistä alla olevasta linkistä.

Nordic Ecolabel

www.nordic-ecolabel.org

Joutsenmerkki
www.joutsenmerkki.fi
Ålandsbanken Maailma Osake

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä

Joutsenmerkki

Lisenssinumero

3101 0045

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

S-Banken Abp

S-Banken Abp

Salkunhoitaja

Perustiedot

Rahaston nimi

Maailma Osake

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Osakerahastot

Salkunhoitajat

S-Banken Abp

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI0008812607

Aloituspäivä

18.10.2000

Vähimmäissijoitus

B: 50 EUR, S: 0 SEK

Hallinointipalkkio

1,80 % vuodessa

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

Enintään 1,00 %

Arvopaperikauppa

Päivittäin

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen sekä uusiutuvan energian osuuden lisääminen yhteiskunnassa tuulivoimapuistoinvestoinneilla, ja siten osaltaan ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahasto sijoittaa vain uusiutuvia energialähteitä käyttävään sähköntuotantoon, ja rahaston toiminnassa noudatetaan hyvän hallintotavan käytäntöä.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.