Siirry pääsisältöön

Tonttirahasto A

Riskiluokka

2/7

4 kk

1.97%

Vastuullisuus

6

Rahasto sijoittaa vuokralle tarjottaviin asuintalotontteihin. Tontit vuokrataan rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. Vuokralaiset rakentavat tonteille asuinrakennuksia. Tonttien vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia, vuokra-ajaltaan tavallisesti noin 30 vuotta, mutta ne voivat olla pituudeltaan jopa 60 vuotta. Rahaston sijoitukset kohdistetaan Suomen kasvualueille, joissa on hyvin toimivat kiinteistömarkkinat.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin vuosikolmanneksen viimeisenä pankkipäivänä (toisin sanoen joulukuun, huhtikuun ja elokuun viimeisenä pankkipäivänä). Rahaston hoidosta vastaa salkunhoitajatiimi, johon kuuluvat salkunhoitajat Tanja Laitinen, Sofia Shah ja Sini Hotakainen.


Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
4 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

Tanja Laitinen

Tanja Laitinen

Salkunhoitaja

tanja.laitinen@alandsbanken.fi
Sofia Shah

Sofia Shah

Salkunhoitaja

sofia.shah@alandsbanken.fi

Perustiedot

Rahaston nimi

Tonttirahasto A

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Tomtfonden

Salkunhoitajat

Tanja Laitinen

Sofia Shah

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI4000188966

Aloituspäivä

31.12.2015

Vähimmäissijoitus

10 000 EUR

Hallinointipalkkio

1,00 % vuodessa

Merkintäpalkkio

2,00 %

Lunastuspalkkio

Sijoitusajasta riippuen, ks. säännöt

Arvopaperikauppa

Merkintä: Kunkin vuosikolmanneksen viimeinen pankkipäivä

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen. Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle. Sen lisäksi sijoituskohteina olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.