Siirry pääsisältöön

Tuulivoima D

Riskiluokka

6/7

6 kk

9.42%

Vastuullisuus

9

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varoja tuulivoimapuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Osa rahaston varoista sijoitetaan lisäksi likvideihin sijoituskohteisiin, jotta rahaston maksuvalmius säilyy hyvänä.

Ålandsbankenin Tuulivoima-erikoissijoitusrahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen EU:n kestävyyttä koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) Artikla 9:n mukaisesti. Rahaston tavoite toteutetaan sijoittamalla tuulipuistoihin ja lisäämällä siten tarjolla olevan uusiutuvan energian määrää yhteiskunnassa, mikä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston sijoitusprosesseja ohjaa myös Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Lue lisää tuulivoimasijoituksista sekä rahaston kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista rahastoesitteestä.

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
6 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

Juha Känkänen

Juha Känkänen

Salkunhoitaja

juha.kankanen@alandsbanken.fi
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Salkunhoitaja

jimmy.forsman@alandsbanken.fi

Perustiedot

Rahaston nimi

Tuulivoima D

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Vindkraft

Salkunhoitajat

Juha Känkänen

Jimmy Forsman

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI4000452511

Aloituspäivä

31.12.2020

Vähimmäissijoitus

A ja B: 10 000 EUR, C ja D: 1 000 000 EUR, S: 100 000 SEK, T: 10 000 000 SEK

Hallinointipalkkio

A, B ja S: 1,65 % vuodessa, C, D ja T: 1,15 % vuodessa

Merkintäpalkkio

2,00 %

Lunastuspalkkio

Sijoitusajasta riippuen, ks. säännöt

Arvopaperikauppa

Merkintä: Kunkin vuosipuoliskon viimeinen pankkipäivä

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen. Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle. Sen lisäksi sijoituskohteina olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.