Siirry pääsisältöön

Kuinka varmistaa oikea positiointi vuonna 2021?

Ålandsbanken Varainhoito suuntaa katseen eteenpäin

Makrotaloudellinen ympäristö on osakkeisiin nähden yleisesti positiivinen vuodelle 2021. Nousevan kasvun ja hieman korkeamman inflaation yhdistelmä on historiallisesti johtanut kurssien nousuun, ja matalan korkotason jatkuminen on suotuisaa myös riskialttiille omaisuuserille. Sijoittajat kiinnittämään katseensa voimakkaaseen voittoelpymiseen vuonna 2021. Tulevat kuukaudet tarjoavat siten todennäköisesti volatiliteettia, mikä avaa mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Timo Lithén, Private Banking Suomen apulaisjohtaja, haastattelee Ålandsbankenin osakejohtaja Lars Söderfjelliä ja päästrategi Niklas Wellfeltiä kuinka Ålandsbankenin varainhoito varmistaa, että olemme positioituneet oikein vuonna 2021.

Lars Söderfjell

Kolmen vuosikymmenen ajan Lars on hankkinut arvokkaita kokemuksia osakestrategina ja varainhoitajana, ja hänellä on vankka osaaminen osakemarkkinoista lukuisista tehtävistä osakestrategina ja varainhoitajana. Larsin johtama tiimi vastaa suoraan omistettujen osakkeiden varainhoidosta.

Niklas Wellfelt

Niklas toimii Ålandsbanken Varainhoidon Case & Analys -yksikön johtaja. Hänellä on 30 vuoden kokemus alalta työskenneltyään aiemmin Erik Penserillä, Kaupthing Bankissa, Alfred Bergillä ja Ruotsin keskuspankissa.

Puhujat

Lars Söderfjell

Osakejohtaja

Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Niklas Wellfelt

Päästrategi

Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Moderaattori

Timo Lithén

Private Banking Suomen apulaisjohtaja

Ålandsbanken

Liittyvät tapahtumat

Vastuuvapauslauseke

DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä esitys on markkinointiaineistoa. Markkinoitua rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tämän tuotteen jakelijana toimii Ålandsbanken Abp.

Esityksen tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa rahastosta ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee tutustua myös muihin rahastomateriaaleihin. Rahastoesite, avaintietoasiakirja sekä rahaston säännöt ym. ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:ltä suomeksi ja ruotsiksi.

Esitys on kooste ja muokkaus tiedoista, jotka on noudettu vilpittömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi taata näiden tietojen oikeellisuutta.

Tässä esityksessä esitetyt analyysit, arviot ja ennusteet perustuvat varainhoitajien esityksen julkaisuhetkellä tekemiin analyyseihin ja arvioihin eivätkä ne välttämättä pidä paikkaansa julkaisujen jälkeen. Analyysejä ja ennusteita on mahdollista päivittää tämän esityksen julkaisun jälkeen.

Esityksen tiedoissa ei ole huomioitu taloudellista asemaasi tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteitasi, tietämystäsi tai kokemustasi, eikä sitä siksi tule tulkita sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi. Ålandsbanken Abp ei ole myöskään arvioinut, onko kyseinen rahasto sinulle asianmukainen, toisin sanoen, onko sinulla riittävä tietämys ja kokemus rahastoon liittyvistä riskeistä. Åladsbanken Abp ei myöskään ole arvioinut, kuulutko kyseisen rahaston asiakaskohderyhmään.

Kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.