Siirry pääsisältöön

Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Tuulivoima

Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Lue lisää

Oletko jo tutustunut rahastoon?

Tervetuloa webinaariimme 27.10.2021 klo. 12.00

Viime vuoden marraskuussa Ålandsbanken lanseerasi Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston. Kiinnostus uutta rahastoa kohtaan on ollut suurta, ja vain kuukauden kuluttua rahaston lanseerauksesta se oli kerännyt sijoittajilta noin 60 miljoonaa euroa pääomaa.

Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön kysyntä on nousussa, minkä johdosta sähkön hinnan odotetaan nousevan. Koska maalle rakennetut tuulivoimalat ovat edullisin tapa lisätä suomalaista sähköntuotantoa, rakennetaan Suomeen tulevaisuudessa todennäköisesti lisää tuulivoimaloita.

Tuuli Petäjä-Sirénin haastattelussa sijoitusjohtaja Juha Känkänen ja Sitran kestävyysasiantuntija Samuli Puroila. Keskiössä kestävä sähköntuotanto, sähkömarkkinat ja vastuulliset sijoitukset. Kuulemme myös mitä rahastolle kuuluu ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät.

Webinaarin kesto on noin tunti.

Puhujat

Juha Känkänen

Sijoitusjohtaja

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Samuli Puroila

Asiantuntija, kestävyysratkaisut

Sitra

Moderaattori

Tuuli Petäjä-Sirén

Itämeriprojektin lähettiläs

Liittyvät tapahtumat

Vastuuvapauslauseke

DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tämä esitys on markkinointiaineistoa. Markkinoitua rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tämän tuotteen jakelijana toimii Ålandsbanken Abp.

Esityksen tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa rahastosta ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee tutustua myös muihin rahastomateriaaleihin. Rahastoesite, avaintietoasiakirja sekä rahaston säännöt ym. ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:ltä suomeksi ja ruotsiksi.

Esitys on kooste ja muokkaus tiedoista, jotka on noudettu vilpittömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi taata näiden tietojen oikeellisuutta.

Tässä esityksessä esitetyt analyysit, arviot ja ennusteet perustuvat varainhoitajien esityksen julkaisuhetkellä tekemiin analyyseihin ja arvioihin eivätkä ne välttämättä pidä paikkaansa julkaisujen jälkeen. Analyysejä ja ennusteita on mahdollista päivittää tämän esityksen julkaisun jälkeen.

Esityksen tiedoissa ei ole huomioitu taloudellista asemaasi tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteitasi, tietämystäsi tai kokemustasi, eikä sitä siksi tule tulkita sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi. Ålandsbanken Abp ei ole myöskään arvioinut, onko kyseinen rahasto sinulle asianmukainen, toisin sanoen, onko sinulla riittävä tietämys ja kokemus rahastoon liittyvistä riskeistä. Åladsbanken Abp ei myöskään ole arvioinut, kuulutko kyseisen rahaston asiakaskohderyhmään.

Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole vastuussa tässä julkaisussa esitetyn tiedon muuttamisesta, korjaamisesta tai päivittämisestä. Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole velvollinen korvaamaan suoraa tai välillistä vahinkoa, joka on syntynyt tähän julkaisuun sisältyvän tiedon käyttämisen johdosta.

Esityksessä annettu tieto on ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöön. Mitään osaa esityksestä ei saa missään muodossa tai millään tavalla kopioida tai levittää ilman Ålandsbankenin kirjallista lupaa. Esitystä tai jäljennöstä siitä ei saa levittää Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen on maan lainsäädännön nojalla kielletty.