Siirry pääsisältöön

Markkinanäkemys webinaari 14.9.2022

Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Lue lisää

Talousennusteiden laatijat kamppailevat nyt tämän syksyn mitä synkimpien suhdannenäkymien parissa, kun korkea inflaatio ja energiakriisi yhdessä keskuspankkien koronnostojen kanssa murentaa kotitalouksien ostovoimaa ja talouden kysyntää. Yhteisön odottamat uhkakuvat toteutuvat kuitenkin vain harvoin täysivaltaisesti. Myös vastavoimia on aina olemassa, ja EU:n naapurissa käytävän sodan vuoksi EU-päättäjät tuskin haluavat tietoisesti antaa Euroopan suistua pitkäaikaiseen taantumaan. Tämänhetkisessä vakavassa tilanteessa politiikassa on mahdollista tehdä nopeita päätöksiä.

Rahoituspoliittisia keinoja voidaan käyttää kustannuskriisin vaikutusten lieventämiseen. Tukien ja säännöstöjen muutoksia kaavaillaan kotitalouksien tukemiseksi ja toiminnan energiatehokkuuden lisäämiseksi. Toki on myös todettava, että kasvu tulee hiipumaan huomattavasti lähikuukausina, mutta laskun jyrkkyyttä on vaikea ennustaa. Mitä jyrkemmin kysyntä laskee, sitä ripeämmin taittuu myös hintojen kehitys. Raakaaineinflaation huippu lienee jo takanapäin energiasektoria lukuun ottamatta. Markkinat hinnoittelevat keskuspankkien nopeita koronnostoja, mutta arviomme mukaan ne on jo diskontattu obligaatiomarkkinoilla. USA:n makrodata on edelleen vahvaa teollisuuden ja työmarkkinoiden osalta. Tuleva talvi Euroopassa on täynnä haasteita, kun korkea inflaatio jatkuu, korkoja nostetaan ja energiahuoltoa sävyttää epävarmuus. Vaikka yhtiöiltä on saatu pääasiassa myönteisiä signaaleja, syksyn kehitystä tulee seurata tarkasti, kun taloudelliset rattaat käynnistyvät jälleen lomien jälkeen.

Liittyvät tapahtumat

Vastuuvapauslauseke

DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tämä esitys on markkinointiaineistoa. Markkinoitua rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tämän tuotteen jakelijana toimii Ålandsbanken Abp.

Esityksen tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa rahastosta ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee tutustua myös muihin rahastomateriaaleihin. Rahastoesite, avaintietoasiakirja sekä rahaston säännöt ym. ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:ltä suomeksi ja ruotsiksi.

Esitys on kooste ja muokkaus tiedoista, jotka on noudettu vilpittömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi taata näiden tietojen oikeellisuutta.

Tässä esityksessä esitetyt analyysit, arviot ja ennusteet perustuvat varainhoitajien esityksen julkaisuhetkellä tekemiin analyyseihin ja arvioihin eivätkä ne välttämättä pidä paikkaansa julkaisujen jälkeen. Analyysejä ja ennusteita on mahdollista päivittää tämän esityksen julkaisun jälkeen.

Esityksen tiedoissa ei ole huomioitu taloudellista asemaasi tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteitasi, tietämystäsi tai kokemustasi, eikä sitä siksi tule tulkita sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi. Ålandsbanken Abp ei ole myöskään arvioinut, onko kyseinen rahasto sinulle asianmukainen, toisin sanoen, onko sinulla riittävä tietämys ja kokemus rahastoon liittyvistä riskeistä. Åladsbanken Abp ei myöskään ole arvioinut, kuulutko kyseisen rahaston asiakaskohderyhmään.

Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole vastuussa tässä julkaisussa esitetyn tiedon muuttamisesta, korjaamisesta tai päivittämisestä. Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole velvollinen korvaamaan suoraa tai välillistä vahinkoa, joka on syntynyt tähän julkaisuun sisältyvän tiedon käyttämisen johdosta.

Esityksessä annettu tieto on ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöön. Mitään osaa esityksestä ei saa missään muodossa tai millään tavalla kopioida tai levittää ilman Ålandsbankenin kirjallista lupaa. Esitystä tai jäljennöstä siitä ei saa levittää Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen on maan lainsäädännön nojalla kielletty.