TLS-tuki v. 1.0 päättyy /Stöd för TLS 1.0 upphör

TLS-tuki versioon 1.0. päättyy 15. helmikuuta 2017 / Stöd för TLS 1.0 upphör den 15 februari 2017

Istuntosi Ålandsbankeniin on katkaistu, koska yrität kirjautua käyttäen verkkoselainta, joka ei tue salaustekniikkaa TLS, vähintään versiota 1.1.

Turvallisuussyistä Ålandsbanken ei 15. helmikuuta 2017 lähtien enää tue salaustekniikkaa TLS, versiota 1.0.

Jotta voit kirjautua Internetkonttoriin 15. helmikuuta jälkeen, tee ystävällisesti jokin seuraavista:

1. Päivitä verkkoselaimesi uudempaan versioon (myös muista turvallisuussyistä on hyvä, että käytät päivitettyä verkkoselainta).

2. Kirjaudu Internetkonttoriin käyttäen jotakin muuta verkkoselainta.

3. Kaikissa uudemmissa verkkoselaimissa on standardina TLS-tuki versio 1.2, joten standardiasetuksia on muutettu. Mene ystävällisesti  erkkoselaimen turvallisuusasetuksiin ja aktivoi TLS-tuki.

Jos tämänkään jälkeen et onnistu kirjautumaan Internetkonttoriin, tarkista ystävällisesti jommankumman alla olevan testisivun kautta, että verkkoselaimesi tukee vähintään TLS:n versiota 1.1.

https://www.ssllabs.com
https://www.howsmyssl.com

Mikäli sinulla on lisää kysyttävää, ota ystävällisesti yhteyttä Asiakaspalveluumme, puhelin +358 (0) 204 292 920.
Din session med Ålandsbanken har avbrutits då du försöker att använda en webbläsare som inte stöder nyare krypteringsteknik kallad TLS version 1.1 eller högre.

Av säkerhetsskäl stöder Ålandsbanken från och med den 15 februari 2017 inte längre krypteringstekniken TLS versionen 1.0.

För att kunna ansluta till Internetkontoret efter den 15 februari vänligen gör något av följande:

1. Uppgradera din webbläsare till en nyare version (det finns också andra orsaker sett ur ett säkerhetsperspektiv att alltid ha en uppdaterad webbläsare)

2. Anslut till Internetkontoret med en annan webbläsare.

3. Alla nyare webbläsare har support för TLS 1.2 som standard så standardinställningarna har ändrats. Vänligen gå in i webbläsarens säkerhetsinställningar och aktivera stödet för TLS.

Om du fortfarande har problem med att logga in på Internetkontoret, vänligen verifiera att din webbläsare stöder minst TLS 1.1 via någon av dessa test-sidor:

https://www.ssllabs.com
https://www.howsmyssl.com 

Om du har ytterligare frågor vänligen kontakta Kundservice på telefon +358 (0) 204 292 910
Jatka Ålandsbankeniin kirjautumistasi Fortsätt att logga in till Ålandsbanken