23 huhtikuuta 2020
Suomi

Ålandsbanken Euro Bond pohjoismaiden paras korkorahasto seitsemättä vuotta peräkkäin

Landsbanken fonder euro bond 2020

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ryhmäpäällikkö Korkorahastot

Ålandsbanken Euro Bond -rahasto valittiin jo seitsemättä kertaa pohjoismaiden parhaaksi korkorahastoksi vertailuryhmässään. Refinitiv Lipper Fund Awards -palkinnot ovat arvostettuja rahastoalalla. Palkinnot myönnetään rahastoille, jotka pystyvät jatkuvasti ylittämään vertailuryhmänsä riskikorjatun tuoton 3, 5 ja 10 vuoden tarkastelujaksoilla.

Valintakriteerit ovat objektiiviset ja kaikille ryhmän rahastoille samat sekä perustuvat yksiselitteisiin ja tiukasti kvantitatiivisiin kriteereihin. Refinitiv Lipper kuvaa analyysinsä seuraavasti:

”Käyttämämme metodologia ja menetelmät palkinnon perusteeksi ovat pohjana kaikelle analyysillemme. Tämä yhdistettynä perusteelliseen ja syvään rahastotietojen hankintaan johtaa ainutlaatuiseen vertailu- ja arvostuskäsitykseen vertailtavista rahastoista sekä varmistaa että palkinto myös heijastaa pysyvyyttä.”

Ålandsbanken Euro Bondin osalta pysyvyyttä osoittaa mm. se, että palkinnot rahastolle ovat tulleet kaikissa Refinitiv Lipperin käyttämissä tarkastelujaksoissa (3, 5 ja 10 vuotta tuottohistoriaa aina kussakin tarkastelupisteessä).

Ålandsbanken Euro Bond on aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa valikoituihin pääosin ”investment grade”- luokiteltuihin korkoinstrumentteihin vallitsevat markkinaolosuhteet tarkkaan huomioon ottaen. Rahaston sijoitukset ja aktiiviriski poikkeavat näin ajoittain huomattavasti vertailuindeksistä.

– Menestyksen taustatekijöitä ovat varovainen sijoitustyyli, jolla tavoitellaan mahdollisimman tasaista pitkäaikaista tuottoa, sekä vakavaraisten pohjoismaisten yrityslainojen suosiminen rahastossa, kertoo rahastonhoitaja Jarkko Toivonen, Ålandsbanken Rahastoyhtiöstä.

Yksittäisen rahaston tai salkunhoitajan menestymisen arvioiminen on aina hieman hankalaa, eikä koskaan täysin yksiselitteistä. Rahaston menestyminen voi olla sattumaa, onneakin. Salkunhoitaja on ehkä vain onnistunut juuri kyseisellä tarkastelujaksolla.

Tuon satunnaisuuden vaikutus kuitenkin vähenee, kun tuottohistorian tarkastelua ulotetaan pidemmäksi. Jos rahasto ja salkunhoitaja useiden vuosien tarkastelujaksolla ovat pystyneet tuottamaan paremmin kuin vertailuryhmänsä, eli samanlaisella sijoituspolitiikalla samanlaisiin instrumentteihin sijoittavat rahastot, on jotain varmasti tehty oikein. Me korkovarainhoidossa haluamme uskoa, että menestymisen reseptin ei tarvitse olla kovin monimutkainen. Salkunhoitajan tulee keskittyä siihen, missä hänellä on paras suhteellinen etu. Meillä se on pohjoismaisten yritysten ja markkinan tuntemus. Riittävä hajautus, sijoittamisen pitkäjänteisyys ja erityisesti kaupankäyntikulujen minimoiminen ovat kiistatta tuottoihin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Osaava ja asiantunteva tiimi on tietysti myös ensiarvoisen tärkeä. Usko omaan tekemiseen, kurinalaisuus ja annos nöyryyttä ovat, ainakin meidän kokemuksemme mukaan, edellytyksenä menestyksekkääseen sijoittamiseen.

Menestystä myös Morningstarissa

Myös rahastotietoja ja rahastoja omissa luokissaan keskenään vertaileva Morningstar-analyysiyhtiö on antanut Ålandsbanken Euro Bond -rahastolle täydet ja parhaat viisi tähteä kaikissa käyttämissään tarkastelujaksoissa, joka on osoituksena rahaston menestyksestä suhteessa verrokkiryhmäänsä ja vertailuindeksiinsä.

Jyri Suonpää
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Ryhmäpäällikkö Korkorahastot
23-04-2020

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!