29 kesäkuuta 2021
Suomi

Ajattelee globaalisti, mutta sydän sykkii paikallisuudelle

Alandsbanken ledamot christoffer taxell

Christoffer Taxellin pitkä ura kattaa niin juridiikan, politiikan, talouden, teollisuuden, kulttuurin, opetuksen kuin tutkimuksen alat. Mieluummin kuin itsestään, hän puhuu kuitenkin tietystä paikallisuutta korostavasta pankista ja Turun historiasta.

Tutustu hallitukseemme – Christoffer Taxell

Christoffer aloitti Ålandsbankenin hallituksen jäsenenä vuonna 2013. Ansioluettelossa oli jo tuolloin pitkä ura Suomen politiikassa ja teollisuudessa sekä hallitustehtäviä useissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa pörssiyhtiöissä, joista edelliset 15 vuotta Sampo Groupin hallituksessa.

Aikaisempiin verrattuna, Ålandsbanken oli merkittävästi pienempi organisaatio. Pankista teki houkuttelevan sen vahva paikallinen side ja Ahvenanmaalla vallitseva yrittäjähenkisyys.

– Olen aina ollut kiinnostunut paikallisyhteisöä edistävistä toimista.

Kotikaupungissaan ilmestyvän ruotsinkielisen sanomalehti Åbo Underrättelserin (joka 190 ikävuodellaan on Suomen vanhin sanomalehti, Christoffer painottaa) motto kuuluu: Elämä on paikallista. Tämä on hyvä muistaa ja sopii myös pankille, joka toimii ihmisten ja yritysten parissa.

Christoffer otti tehtävän vastaan ja toteaa tänään:

– Se oli hyvä päätös.

Johtamistaidosta

Ålandsbankenin juuret ovat kalastuksessa, maataloudessa ja merenkulussa, mutta vuosien saatossa pankki on saavuttanut maineen pohjoismaisena toimijana ja saanut paljon huomiota alalla. Christofferin hallitusaikana arvokehitys on jatkunut.

Christoffer ei kuitenkaan ole innokas korostamaan oman roolinsa merkitystä tässä kehityksessä. Hallitustyöskentely vaatii joukkueen, myös paperilla.

– Juristina voin todeta, että hallitus tekee päätökset kollektiivisesti, mutta vastuu kannetaan yksilöinä.

Christofferin ura kattaa juridiikan, politiikan, talouden, teollisuuden, kulttuurin, koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen. Uraan kuuluu myös kolme kulttuurillisesti erilaista aluetta: Suomi, Ahvenanmaa ja Ruotsi. Tämä on herättänyt mielenkiinnon päätöksentekoa kohtaan – miten päätöksiä voidaan tehdä ja miten ne pitäisi tehdä.

Omistajaohjaus eli hallintotavan anatomian mukaan hallituksen muodollisena tehtävänä on asettaa tavoitteita, valvoa niiden saavuttamista ja päättää strategioista.

– Aiheesta on kirjoitettu paljon, Christoffer toteaa kuivasti. Hän haluaakin lisätä, että hallituksen on myös tärkeää tukea ja kannustaa. Kun hänet kutsutaan pitämään puhe tuoreille ylioppilaille, mutta myös vakiintuneille yritysjohtajille, hän lausuu heille mielellään seuraavat sanat:

– Mikään ei vie ihmistä eteenpäin niin kuin kannustus.

Alandsbanken styrelese christoffer taxell

”Juristina voin todeta, että hallitus tekee päätökset kollektiivisesti, mutta vastuu kannetaan yksilöinä.”

Christoffer Taxell, Ålandsbankenin hallituksen jäsen.

Turusta Turkuun

Christoffer suoritti oikeustieteen tutkintonsa Turun yliopistossa. (Joka ei ole sama kuin ruotsinkielinen Åbo Akademi, jonka kanslerina Christoffer on toiminut pari kautta. Åbo Akademita ei tule puolestaan sekoittaa vuonna 1640 perustettuun Kuninkaalliseen Turun Akatemiaan, joka oli aikanaan maailman toiseksi vanhin ruotsinkielinen yliopisto, vuonna 1477 perustetun Uppsalan yliopiston jälkeen. Turun Akatemia siirrettiin Helsinkiin vuonna 1827 ja tunnetaan nykyisin Helsingin yliopistona.)

Christoffer on omistautunut täysin tehtävilleen, mutta myös paikallishistorialle. Hän syntyi vuonna 1948 Turussa ja opiskeli juristiksi. Ennen kuin hän edes ehti harjoittaa ammattiaan, poliittinen ura oli jo saanut vauhtia ja vuonna 1975 hänet valittiin eduskuntaan, vain 27-vuotiaana. Ensimmäisen hallitusjäsenyytensä pörssiyhtiössä hän sai vuonna 1984.

Christoffer on vuosien kuluessa hankkinut kokemusta monista hallituksista, mukaan lukien palkkiottomat luottamustehtävät kulttuuri- ja opetusalan rahastoissa ja säätiöissä, joista Åbo Akademi ei ole esimerkkinä mikään yllätys. Entisen poliitikon laajaalainen innostus ei ole ollut kaikkien mieliin, mutta Christoffer kuittaa asian huumorilla.

– Olen joskus aikoinani sanonut, että säätiöt ovat harrastukseni. Kyse on kuitenkin tärkeistä luottamustehtävistä.

Vaikka ura ja työelämä ovat keskittyneet enimmäkseen Helsinkiin, tai paikallispatriootin sanoin ilmaistuna Suomen "väliai-kaiseen" pääkaupunkiin, Christoffer on aina asunut Turussa. Suuri osa vapaaajasta on vietetty Turunmaan saaristossa, jossa sielläkin tarvitaan asialleen omistautuneita hallitusammattilaisia.

Christoffer on istunut jo muutaman vuoden Åbolands Skärgårdsstiftelse -säätiön hallituksessa. Hallitusammattilainen, jolla on kokemusta joistakin pohjoismaiden suurimmista ja dynaamisimmista yrityksistä, kuvailee rakkaudella tehtäväänsä "hieman erilaiseksi".

– Säätiöllä on erittäin tärkeä tehtävä, mutta ei rahaa.

Paikallisuus voittaa globaaleina aikoina

Uransa alussa Christoffer sai kokea, että jopa pankki törmäsi esteisiin ulkomaisissa valuuttakaupoissa, kun taas nykyisin jokainen yksityishenkilökin pääsee maailmanlaajuisille rahoitusmarkkinoille omalla matkapuhelimellaan. Globalisaatio on ollut mullistava voima ja digitalisaatio on avannut uusia mahdollisuuksia pienemmille toimijoille, kuten Ålandsbankenille.

– Olemme usein kulkeneet kehityksen kärjessä. Åland Index on siitä hyvä esimerkki.

Åland Index on sekä tuote että uusi tapa ajatella, Christoffer toteaa. Tuntemalla ja kantamalla vastuuta ympäristöasioista pankki on noussut kehityksen kärkeen tavalla, jollaisen ei aikaisemmin uskottu olevan mah-dollista alueelliselle toimijalle.

Christoffer arvelee, että pienemmän toimijan on ehkä muita helpompi välttää alati toistettua hokemaa "näin me olemme aina tehneet". Ålandsbankenin tapauksessa yrittäjähenki ja yrittäjyys ovat myös olleet merkittävässä asemassa.

– Pieni koko ei ole aina este, se luo myös mahdollisuuksia.

Alandsbanken christoffer taxell

”Pieni kokoei ole aina este, se luo myös mahdollisuuksia.”

Christoffer Taxell, Ålandsbankenin hallituksen jäsen.

Mitä nyt tapahtuu?

Mitä hallituksen jäsen Christoffer Taxell ajattelee lähitulevaisuudesta? Pandemia päättyy, mutta vaikuttaa todennäköisesti talouteemme koko tämän vuosikymmenen.

Tiedämme, että yhteiskuntamme pystyvät selättämään Covid-pandemiaakin pahempia uhkia. Esimerkkinä Christoffer mainitsee vuoden 1918 espanjantaudin, mutta hänellä on myös henkilökohtaisia kokemuksia lapsuusvuosiltaan Turussa.

"Silloin esiintyi poliota. Se levisi kouluissa ja ihmiset olivat peloissaan, kunnes sitten keksittiin rokote."

Maailmassa, jossa ihmiset, pääoma ja tavarat liikkuvat vapaasti, myös virus ylittää rajoja. Mutta näin voi tehdä myös rokote. Globalisaation myötä sekä hyvä että paha leviävät nopeammin.

Siitä Christofferilla on kokemusta.

Christoff erin ajatuksia hallitustyöskentelystä:

• Hallitus on tiimi, jonka jäsenillä on erilaiset kompetenssit ja kokemukset. Päätökset tehdään yhdessä, mutta vastuu kannetaan yksilöinä. Hallitus ei ole eri alojen asiantuntijaryhmä.

• Hallitus koostuu jäsenistä, joista jokainen edustaa kaikkia omistajia, ei jotakin yksittäistä omistajaa tai ryhmittymää.

• Hallituksen tehtävänä on asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista, mutta myös tukea ja kannustaa niitä, jotka työn tekevät.

• Hallitus tekee viisaasti etsiessään toisinaan vastausta kysymykseen "Onko kaikki se mitä teemme tärkeämpää kuin se mitä voisimme tehdä?"

• Hallitus voi mielellään muistaa vanhan tilintarkastussäännön "substance over form" (asia ennen muotoa), jonka voisi antaa neuvoksi myös kansallisille ja kansainvälisille valvontaviranomaisille.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!