06 maaliskuuta 2020
Suomi

Einride haluaa mullistaa kuljetusmarkkinat

Ålandsbanken Filip Lilja

Filip Lilja on yksi Einriden kolmesta perustajasta. Einride on ruotsalainen teknologia-startup, joka haluaa muuttaa ajoneuvo- ja kuljetusmarkkinat perus teellisesti panostamalla sähkökäyttöisten ja itseohjautuvien ajoneuvo-jen kehitykseen. Se on hänen panoksensa paremman maailman puolesta.

Ympäristötietoinen teknologiayrittäjä haluaa mullistaa kuljetusmarkkinat

”Intelligent movement” tai ”Älykäs liike”, vaikka ilmaisu ei suomeksi yhtä sujuva olekaan, on göteborgilaisen teknologiayri-tyksen peruskivi ja innostuksen lähde. Liikeidea kuulostaa hieman scifiltä, ja sitä kai se tavallaan onkin, mutta taustalla oleva idea on yksinkertainen. Einriden tavoite on korvata ympäristölle haitalliset dieselvetoiset kuljetusajoneuvot älykkäällä huipputeknolo-gialla, joka mahdollistaa kestävät kuljetukset älykkäillä ajoneuvoilla.

Kiinnostus on suurta muun muassa Yhdys-valloissa ja Kiinassa, ja ihmiset jonottavat saadakseen kuulla lisää Einriden kahdesta valmiista tuotteesta, jotka ovat T-pod (sähkö-rekka vuodelta 2017) ja T-log (sähköinen puu-tavararekka, joka lanseerattiin kesällä 2018 Goodwood – Festival of Speeds -festivaaleilla).

Filip Liljalle, joka on yksi kolmesta perus-tajasta ja Ålandsbankenin asiakas, vahvin innostuksen lähde on saavuttaa jotain merki-tyksellistä:

– Olen varma, että kaikki kuljetusalan ajoneuvot ovat sähköistettyjä ja itseohjautuvia sanotaan kymmenen, viidentoista vuoden sisällä. Olemme vasta tämän kehityksen alku-metreillä. Minulle tämä on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka. Olen sen velkaa lapsilleni ja kanssaihmisilleni, sanoo Filip.

Yrittäjä henkeen ja vereen

Filip ei ainoastaan ole innokas ympäris-tön puolesta puhuja, hän on myös yrittäjä henkeen ja vereen. Muutaman startup-panos-tuksen jälkeen hän kokee nyt löytäneensä omansa. Einride antaa hänelle mahdolli-suuden erottua joukosta ja olla ”laatikon ulkopuolella” joka päivä. Ennen Filip on työskennellyt suurille it-yrityksille, missä pysytellään aivan liian usein laatikon sisällä, ja se ei todellakaan ole hänen tapansa tehdä töitä. Hän haluaa kulkea omaa polkuaan ja yhdessä samanhenkisten kanssa kehittää jotain aidosti merkityksellistä.

Filip on intohimoinen yrittäjä, mutta ihmise-nä hän on rauhallinen ja osallistuu turvallisuu-den luomiseen nopeasti kasvavassa yrityk-sessä, joka on kahdessa vuodessa kasvanut neljästä viiteenkymmeneen henkilöön.

– Me luomme jotakin täysin uutta. Se tuottaa uusia haasteita, joita täytyy käsitellä aivan uusin tavoin. Minun työni on seurata, että teemme sen, ja että organisaatio pysyy mukana. Tähän ei voi soveltaa vanhaa suur-yritysten ajattelutapaa.

Perustajakolmikko Filip Lilja, Robert Falck (Volvo kuorma-autojen aikaisempi tekniikka-johtaja) ja markkinointipäällikkö Linnéa Kornehed (it- ja yrittäjätaustalla) täydentävät toisiaan. He ovat keränneet miljoonasumman riskipääomaa. Einride koostuu tänään erikoi-sesta sekoituksesta innovatiivisten teknolo-giaratkaisujen ammattilaisia, insinöörejä ja kokeneita alan ammattilaisia.

Filip arvostaa yrittäjiä kuten Steve Jobsia ja Elon Muskia, mutta hänen suurin esikuvansa yrittäjyyden saralla löytyy lapsuudenkodista Blekingessä, Smoolannissa:

– Tulen it- ja yrittäjäperheestä. Äitini, Britt Lilja, aloitti yksityiskoulu Galärenin toimin-nan Karlskronassa vuonna 1998. Hän näytti minulle, että on mahdollista tehdä jostakin jo olemassa olevasta paljon parempi tekemällä se täysin eri tavalla.

Ålandsbanken Filip Lilja 3

"Minulle tämä on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka. Tekniikka on olemassa ja olen sen velkaa lapsilleni ja kanssaihmisilleni.”

Filip Lilja, Einriden perustaja ja osakas

Tekee älykkäästä tekniikasta ymmärrettävää

Einride on kehittänyt kaksi tuotetta ja moni-mutkaisen it-järjestelmän tuotteiden ylläpitoon ja suunnitteluun. Vaikka yritys on edennyt hyvää vauhtia, on työtä vielä jäljellä, jotta idean saa myytyä perinteitä vaaliville kuljetus-alan ja ajoneuvoteollisuuden suuryri tyksille. Toinen haaste on tehdä älykkäästä tekniikasta ymmärrettävää kaikille ihmisille. Vaikka moni juuttuukin aluksi helposti Einriden teknisestä ratkaisusta puhuttaessa mielikuvaan robotti-autoista, on lopullisena tavoitteena pelastaa maailma ympäristöä tuhoavista ja kalliista kuljetusajoneuvoista. Tämä on täysin linjassa yhteiskunnan kehityksen kanssa. Autonomisia ajoneuvoja tulee kuitenkin käsitellä varovasti. Turvallisuus on nimittäin kaiken A ja O.

– Sen takia rakennamme luottamusta vähitellen testaamalla tekniikkaa rajoitetuilla alueilla, jotka ovat usein myös aidoitettuja. Haemme Liikennevirastolta lupaa alueelle, jossa ajoneuvoa käytetään. DB Schenker testaa esimerkiksi jo yhtä itseohjautuvaa säh-köajoneuvoamme kahden lastauspaikan välillä Jönköpingissä. Tämä on täydellinen käyttöalue kuljetusratkaisullemme.

Jos saksalaisen jakeluyrityksen pilottiprojek-ti toimii tyydyttävästi, voi DB Schenker kohta kuljettaa tavaroita Pohjoismaissa Einriden ajoneuvoilla. Sen jälkeen odottaakin loppumaa-ilma. Teknologiayritys on kokenut ainutlaatui-sen kehityksen hyvin lyhyessä ajassa.

– Kyllä, tämä on todellakin jännittävää. Ajoimme T-podia pohjoismaalaisten ministe-ripäivien aikaan keväällä 2018. Sitä kauko-oh-jasi yksi kuljettajistamme Boråsissa, 1 000 kilometrin päässä. Jos jokin autonomisista ajoneuvoistamme joutuu vaikeuksiin, voi ajoasemalla valmiudessa oleva oikea kuljettaja ottaa tilanteen haltuunsa hetkessä. Teemme kaikkemme turvallisuuden puolesta.


Oikein ajoitettu trendi ajoneuvoteollisuudessa

Einride on yksin tällaisten tulevaisuuden kuljetusratkaisujen pelikentällä. Innovaation ydin on sen perustana oleva järjestelmä, joka ohjaa ja suunnittelee ajoneuvoa ja kuljetusta. Samanaikaisesti itseohjautuvat ajoneuvot ja sähköistyminen ovat ajoneuvoteollisuuden suuria trendejä. Autonvalmistajat tuovat uut-ta energiaa laitteistopuolelle ja muut tekijät työskentelevät sähköisten rekkojen parissa.

Mutta ajattelemalla eri tavalla Einride toivoo voivansa kulkea omaa tietään. Jos ei tarvita kuljettajaa, ei myöskään tarvita kuljettajan ohjaamoa. Tämän ansiosta Einriden tekni-sellä ratkaisulla on helpompaa ja halvempaa valmistaa ajoneuvoja, koska silloin ei tarvitse huomioida kuljettajaa.

Einridella sujuu hyvin, vaikka uutta rahoi-tusta ja riskipääomaa tarvitaan säännöllisin väliajoin. Filip tietää kuitenkin, että yrittäjänä tulee olla fiksu ja kärsivällinen, varsinkin jos työskentelee älyinnovaatioiden kanssa ja panostus on pitkälle tähtäävä.

– Jos saa ”kultavainun” tulee pitää hermot kurissa. Ei voi juosta nopeammin kuin mitä pyörät pyörivät. Menestystä pitää juhlia, mutta fokusta ei saa kadottaa. Silloin ei pääse maa - liin. Me katsomme haasteita nöyrästi. Edessäm -me on isoja haasteita, mutta meillä on erittäin hauskaa ja asiakkaat odottavat jonossa.

Täytyy pysytellä mukana menossa ja uskaltaa tehdä oma juttunsa. Silloin kaikki on mahdollista.

Teksti: Anders Ström, kuva: Viktor Fremling

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2019
julkaistu 06.03.2020

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!