11 huhtikuuta 2022
Suomi

Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa vihreän vedyn tutkimusta ja muita hankkeita ennätyssuurella 550 000 euron potilla

Ostersjoprojektet baltic sea project alandsbanken

Energiantuotanto on murroksessa ja päästötön energia on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävä tekijä. Sen valjastaminen Itämeren laivaliikenteen hyväksi toisi myös Itämerelle huojennusta. Tänä vuonna Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa muun muassa vihreän vedyn soveltuvuutta laivaliikenteeseen tutkivaa hanketta ja tukee kaikkiaan 11 hanketta yhteensä 550 000 eurolla.

Ålandsbankenin Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut ympäristöhankkeita 3 800 000 eurolla ja tukee tänä vuonna monia uusia innovaatioita ja johtavia Itämeri-toimijoita.

Vihreän vedyn tuottaja P2X Solutions saa 75 000 euroa objektiiviseen tutkimukseen, joka tukee alan toimijoita investoimaan päästöttömään teknologiaan ja mahdollistaa vedyntuottajien keskittymisen turvallisten ja päästöttömien polttoaineiden tuotantoon meriliikennettä varten.

”Itämeren meriliikenteessä on merkittävä päästövähennyspotentiaali. Varustamot ja muut toimijat tarvitsevat investointiensa tueksi vankan tietopohjan hiilineutraaleista käyttövoimavaihtoehdoista, kuten vihreästä vedystä ja siitä valmistettavista uusiutuvista synteettisistä sähköpolttoaineista sekä niiden turvallisuudesta. Näihin polttoaineisiin lukeutuvat esimerkiksi e-metaani, e-ammoniakki ja e-metanoli. Ålandsbankenin Itämeriprojektin myöntämä rahoitus mahdollistaa SH2ORE -projektimme selvitystyön, joka tähtää kestäviin ja positiivisiin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin Itämeren alueella," toteaa P2X:n toimitusjohtaja Herkko Plit.”

”Itämeri tarvitsee uusia innovaatioita ja ennen kaikkea ratkaisuja, joilla on potentiaalisesti suuri vaikutus ympäristön hyväksi. Siksi meistä on tärkeää tukea tämän kaltaisia mielenkiintoisia aloitteita”, kertoo Ålandsbanken Suomen johtaja ja Itämeriprojektin puheenjohtaja Anne-Maria Salonius.

Flexensin hanke uraauurtavasta kalanviljelystä saa 50 000 euroa. Hanke tutkii parasta käytäntöä ravinteiden uudelleenkäyttöön ja energiatehokkuuteen ja osoittaa, että merellä olevien kalankasvattajien on mahdollista siirtää toimintaansa sisämaahan ja siten vähentää meren ravinnekuormitusta.

”On hienoa, että voimme tämän hankkeen avulla parantaa Itämeren tilaa edistämällä energiatehokkuutta, ravinnekiertoa ja muita kiertotalouden konsepteja kalanviljelyssä”, kertoo Flexensin energia asiantuntija Szilvia Haide.

Karttasovellus saa suurimman potin

Suurimman rahoituksen, 130 000 euroa, vastaanottaa tänä vuonna Avoin Ry kestävän maankäytön karttasovelluksen jatkokehittämiseen. Tavoitteena on helpottaa maanomistajien Itämeren suojelua ja keinoja torjua ilmastonmuutosta.

”On suuri kunnia vastaanottaa Ålandsbankenin merkittävä lahjoitus. Hankkeemme jatkaa Avoin Map -kartan kehittämistä, jotta alkutuottaja voi mitata maatila-, pelto- ja satokohtaisen vesi- ja hiilitietonsa ja suunnitella niiden kehitystä suhteessa alueelliseen keskiarvoon. Teemme yhteistyötä alkutuottajien, elintarvikeyritysten ja eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tietoalan osaajamme yhdessä sidosryhmien kanssa käyvät nyt innolla mielekkään työn pariin - karttapalvelun uudet ominaisuudet valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä”, kertoo Avoin Ry:n puheenjohtaja Otso Valta.

Itämeriprojekti rahoitti hankkeen käynnistystä vuonna 2019.

Itämeren biodiversiteetti on uhattuna

Rahoituksen saajien joukossa on myös tänä vuonna johtavia Itämeri-toimijoita, kuten BSAG, John Nurmisen Säätiö, WWF Suomi ja Pidä Saaristo Siistinä ry, jotka tekevät todella arvokasta ja pitkäjänteistä työtä Itämeren pelastamiseksi. Yksi keskinen teema on luonnon monimuotoisuus, joka puhuttaa tällä hetkellä todella paljon. Monimuotoisuus on uhattuna myös Itämeren herkässä ekosysteemissä ja konkreettisia toimia lajikadon pysäyttämiseksi tarvitaan kiireesti.

Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden turvaaminen ja yksityisten suojelualueiden perustamisen helpottaminen ovat BSAG:n Elävä Itämeri -hankkeen päätavoitteita. Itämeriprojekti oli hankkeen käynnistävä rahoittaja syksyllä 2019 ja jatkaa hankkeen rahoittajana ja strategisena kumppanina kolmatta vuotta 80 000 eurolla.

”Itämeren biodiversiteetti on uhattuna ja on tärkeää panostaa toimiin tilanteen parantamiseksi. Yhteistyön jatkaminen BSAG:n kanssa on tärkeä keino vaikuttaa suoraan meriluonnon tilaan ja edistää Itämeren hyvinvointia”, kertoo Anne-Maria Salonius.

Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoitushaun 2021 tulokset:

 • Avoin ry 130 000 €
 • P2X Solutions Oy 75 000 €
 • Flexens Oy Ab 50 000 €
 • Tiskipussukka huviveneisiin 10 000 €
 • Siisti Biitsi, Pidä Saaristo Siistinä ry 90 000 €, 30 000 €/vuosi
 • BSAG 80 000 €
 • John Nurmisen Säätiö 80 000 €
 • Race for the Baltic 50 000 €
 • WWF 25 000 €
 • Östersjöfonden 10 000 €
 • ReGeneration 10 000 €

Lisätietoja
Anne-Maria Salonius, johtaja, Ålandsbanken Suomi
puh +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. Itämeriprojektin avulla Ålandsbanken haluaa kannustaa muita organisaatioita kehittämään hyviä ideoita luonnon hyväksi.

Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi jo 3 800 000 eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa ympäristötyöhön summan, joka vastaa jopa 0,2 prosenttia kaikista Itämeritileillä olevista talletuksista.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken