05 kesäkuuta 2023
Suomi

Korkoa korolle

Ranta pa ranta alandsbanken

Jyri Suonpää

Ryhmäpäällikkö Korkorahastot, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

”Money makes money. And the money that money makes, makes even more money.”

Pitkään jatkunut matalien ja jopa negatiivisten korkojen ja korkosijoitusten tuotto-odotusten aika on nyt ohi, ainakin toistaiseksi. Vuonna 2022 voimakkaasti kohonneen inflaation seurauksena nähty korkojen nousu ja rahoitusolosuhteiden kiristyminen oli nopeinta ja aggressiivisinta vuosikymmeniin. Korkotason noususta johtuen lähes kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat vuonna 2022 selvästi miinusmerkkisiä.

Positiivisissa nimellis- ja reaalikoroissa on kuitenkin paljon hyvääkin sekä markkinamekanismin toimivuudelle että hinnanmuodostukselle, ja sitä kautta koko taloudelle. Positiivinen diskonttokorko, eli se korko, jolla tulevaisuuden tuottoja arvotetaan tänään, tekee sijoituskohteiden suhteellisen arvonmäärityksen taas järkeväksi. Korkoomaisuusluokalle korkojen nousu tarkoittaa sijoittajalle ja säästäjälle huomattavasti aiempaa parempaa tuotto-odotusta, ja muutakin hyötyä kuin pelkää hajautushyötyä.

Maailman kahdeksas ihme

Positiivisten korkojen maailmassa onkin hyvä palauttaa mieleen korkoa korolle -ilmiö. Ilmiö, jota Albert Einsteinin väitetään kutsuneen maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Korkoa korolle käsitteenä on ollut olemassa jo pitkään. Esimerkiksi muinaiset egyptiläiset käyttivät korkoa korolle -laskentaa jo niinkin aikaisin kun 2 500 e.a.a. Koronkoron modernin version kehitti kuitenkin skottilainen matemaatikko ja logaritmin keksijä John Napier 1600-luvun alussa. Hänen työnsä loi perustan koronkoron nykyaikaiselle ymmärrykselle ja sen nykyiselle laskentatavalle.

Tehokas tapa kasvattaa omaisuutta

Korkoa korolle on taloudellinen ilmiö, joka kuvaa tapaa, jolla sijoitusten arvo kasvaa ajan myötä. Se tarkoittaa sitä, että sijoitetun pääoman korkotuotto ei ainoastaan kasva korkojen vaan myös sijoituksen kokonaisarvon kasvun vuoksi. Korkoa korolle -ilmiö on erittäin tehokas tapa kasvattaa omaisuutta pitkällä aikavälillä.

Kun sijoittaja sijoittaa pääomaa, hän saa yleensä korkoa tai muita sijoituksen tuottoja, kuten osinkoja. Nämä tuotot voidaan sijoittaa takaisin yhdessä alkuperäiseen sijoituksen kanssa, jolloin myös niistä maksetaan uutta korkoa tai muita tuottoja. Tämä uusi korko tai tuotto lisätään edellisiin tuottoihin, jolloin uusi tuotto kasvaa entisestään. Kuntätä prosessia jatketaan vuosia tai vuosikymmeniä, sijoituksen arvo kasvaa huomattavasti.

Koronkoron viisi tärkeintä etua

Esimerkiksi, jos sijoittaa 10 000 euroa 5 %:n vuotuisella korolla ja sijoituksen tuottoa ei nosteta, sijoituksen arvo kasvaa ensimmäisen vuoden jälkeen 10 500 euroon. Toisen vuoden jälkeen sijoituksen arvo on 11 025 euroa, kolmannen vuoden jälkeen 11 576,25 euroa ja niin edelleen. Kun sijoitusta pidetään pidempään, korkoa korolle -ilmiö alkaa näkyä merkittävästi ja sijoituksen arvo kasvaa huomattavasti.

Koronkoron avulla sijoitukset siis kasvavat eksponentiaalisesti ajan myötä. Koronkoron tärkeimmät edut ja ominaisuudet ovat:

1. Ajan kulumisen voima: mitä pidempään rahat sijoitetaan, sitä enemmän korkoa ja korkoa korolle niille kertyy, mikä johtaa sijoitusten arvon merkittävään ja nopeutuvaan kasvuun.

2. Koronlaskennan tiheys: mitä useammin korkoa lisätään, sitä nopeammin rahat kasvavat. Esimerkiksi, jos korkoa lisätään vuosittain, rahat kasvavat hitaammin kuin jos niitä lisättäisiin kuukausittain.

3. Korkeampi tuotto: koronkorko johtaa sijoitusten korkeampaan tuottoon kuin pelkkä yksinkertainen korko. Tämä johtuu siitä, että korkoa ansaitaan pääoman lisäksi myös aikaisempien kausien kertyneelle korolle.

4. Mahdollisuus passiiviseen tuloon: koronkorolla voi ansaita rahaa passiivisesti ilman, että tarvitsee aktiivisesti käydä kauppaa tai hallinnoida sijoituksiaan.

5. Varhaisen aloituksen etu: koronkorko voi olla erityisen hyödyllistä niille, jotka aloittavat säästämisen ja sijoittamisen aikaisin, koska aika tekee tehtävänsä sijoittajan puolesta. Koronkorko ei kuitenkaan ole tae kokonaistuotosta, ja sijoituksen tuotto riippuu myös sijoituskohteen tuotosta, korkotasosta ja ajanjaksosta, jolle sijoitus tehdään.

Pitkäjänteistä säästämistä

Korkoa korolle -ilmiö on erityisen tehokas pitkän aikavälin sijoituksissa, kuten eläkesäästöissä. Vaikka alussa kasvu saattaa tuntua jopa hidastuvan, niin kasvuprosessi kiihtyy ajan myötä ja sijoituksen arvo kasvaa eksponentiaalisesti. Jopa pienet
korot voivat kerryttää merkittävän summan vuosien mittaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pienikin alkupääoma voi kasvaa merkittäväksi summaksi pitkällä aikavälillä, kun korkoa korolle -ilmiö otetaan huomioon. Siksi onkin tärkeää aloittaa säästäminen ja sijoittaminen mahdollisimman varhain, jotta saa mahdollisimman paljon hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä.

Vältä korkeakorkoista velkaa – koronkorko lisää myös velkaa

Toisaalta korkoa korolle -ilmiö voi myös toimia negatiivisesti velan kanssa. Kun lainaa rahaa, ja jos korot lisätään velkaan, niin velkakin kasvaa paitsi pääoman korkojen, että myös korkojen koron kanssa. Näin käy esimerkiksi luottokorttivelan kanssa, mikäli velkasaldoa ei makseta kokonaan pois. Tämä tarkoittaa sitä, että velan takaisinmaksu voi kestää pidempään, ja maksuista aiheutuvat kulut voivat kasvaa merkittävästi korkoa korolle -ilmiön takia. Tämän vuoksi onkin tärkeää pyrkiä välttämään korkeakorkoista velkaa, ja maksaa sellaiset velat mahdollisimman nopeasti pois.

Pankin sijoitusneuvoja apunasi

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sijoittaminen sisältää aina riskejä, ja menetykset ovat mahdollisia. Siksi on tärkeää huolellisesti perehtyä ja harkita tarkkaan sijoituskohdetta, sekä käyttää apunaan vaikkapa pankin sijoitusneuvojaa, ennen
kuin sijoittaa rahojaan mihinkään kohteeseen. Sijoittajan tulisi myös olla valmis pitkäjänteiseen sijoittamiseen, sillä korkoa korolle -ilmiö toimii parhaiten pitkällä aikavälillä. Hyvin hajautettu rahasto, esim. korko- tai osakerahasto, onkin yksi erittäin hyvä tapa päästä mukaan korkoa korolle -ilmiöön, sillä rahasto huolehtii uudelleensijoituksesta sijoittajan puolesta.

Kaiken kaikkiaan koronkorko on hieno ja hyödyllinen taloudellinen ilmiö, joka kannattaa ottaa huomioon kaikkia sijoituksia tehdessä. Korkoa korolle -ilmiö auttaa sijoittajaa kasvattamaan omaisuutta ja välttämään korkeakorkoista velkaa.

Teksti: Jyri Suonpää / Kuva: AdobeStock

Jyri suonpaa personal

”Sijoittajan tulisi myös olla valmis pitkäjänteiseen sijoittamiseen, sillä korkoa korolle -ilmiö toimii parhaiten pitkällä aikavälillä.”

Jyri Suonpää. Ryhmäpäällikkö Korkorahastot, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Tervetuloa pankkiin, joka pitää huolta sinusta ja ympäristöstä

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken