04 maaliskuuta 2021
Suomi

Onnistuuko tasapainoinen sijoittaminen epävakaissa olosuhteissa?

Niklas wellfelt alandsbanken

Niklas Wellfelt

Päästrategi, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Miten omaan säästämiseen ja sijoittamiseen pitäisi suhtautua? Tiedämme vanhastaan, että kaikkea ei pidä laskea yhden kortin varaan, mutta siitä huolimatta varainhoito on monimutkaisuudessaan haastavaa. Kun todellisuutta varjostavat erilaiset uhkakuvat, ja kun jopa perinteisillä matalan tuoton sijoituksilla, kuten valtionobligaatioilla, on negatiivinen tuotto, sijoittaminen voi tuntua pelottavalta ja tällöin sijoittaja päätyy helposti puolustuskannalle. Toisaalta taas silloin, kun sijoittaminen tuntuu helpolta ja lehtiotsikot vilisevät osakevinkkejä, saatamme tuudittautua varmuuden tunteeseen liikaakin ja unohtaa olla varovaisia…

Mikä sitten on kuvamme nykytilanteesta? Luotamme edelleen yhtiöiden hyvään ansiokehitykseen, jota siivittävät kysynnän jatkuva paraneminen ja kustannusten tehokas hillitseminen. Markkinat uskovat, että eurooppalaisten yhtiöiden voitot tulevat nousemaan 30 %:lla vuoden 2021 aikana. Kaiken kaikkiaan tilanteen luulisi erittäin matalien korkojen maailmassa rohkaisevan aktiiviseen riskinottoon.

Sijoittamisilmapiiri voi kuitenkin muuttua nopeasti. On esimerkiksi mahdollista, että talouden elpymisen edetessä tuotantoon syntyy pullonkauloja, mikä johtaa inflaatiopaineen nousuun. Tällöin markkinailmapiiri saattaa muuttua nopeasti, eivätkä sijoittajat enää halua ostaa lainoja nykyisillä matalilla koroilla. Jos vähentynyt elvyttämisen tarve lisäksi vähentää myös keskuspankkien lainojen ostoa, voi olla valttia pystyä järjestelemään salkku uusiksi nopealla aikataululla!

Kestävyyskeskustelua on tärkeää seurata jatkuvasti. Kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat yhä keskeisempiä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että sijoitustoiminnassa. Ålandsbankenilla on selkeä profiili vastuullisuuskysymyksissä, ja vastuullinen toiminta on myös varainhoitomme perusta. Haluamme olla edelläkävijöitä ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja omistajaohjaukseen (ESG) liittyvissä asioissa. Huomionarvoista on, ettei hyvän tuoton ja vastuullisuuden tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Oma varainhoidollinen tyylimme suosii laatuyrityksiä, jotka useimmiten itse asiassa asettavat ESG-kysymykset etusijalle toiminnassaan. Siinä mielessä ESG on erinomainen valintakriteeri myös hyvän tuottopotentiaalin tunnistamisessa.

Sijoittamisessa tärkein haaste on jaksaa kantaa pitkäaikaisempia riskejä viisaasti ja saavuttaa näin tyydyttävä tuotto. Hyvin punnitun sijoituksen voi tehdä montaa eri reittiä, kuten yksilöllisesti räätälöityjen toimeksiantojen avulla, mutta nämä vaativat usein suuria sijoitussummia. Mitä tulee omiin sijoituksiisi, on tärkeää varmistaa, että ne ovat vastuullisia ja hyvin hajautettuja eri toimialojen kesken, että niiden kustannukset ovat kohtuulliset ja että ne vapauttavat aikaasi muuhun toimintaan. Mikäli rahoitusmarkkinat eivät ole ominta alaasi, on tärkeää, että löydät kumppaniksesi luotettavan varainhoitopalvelun. Mahdollisuuksia on monia, mutta yksi nämä kriteerit täyttävistä varainhoitovaihtoehdoista on Ålandsbankenin Premium 50 -rahasto.

Tämä rahasto on kiinnostava monestakin syystä. Hajauttamisen kannalta premiumrahasto on edullinen vaihtoehto, koska se hyödyntää laajaa osaamistamme sekä korkojen että osakkeiden hoidossa. Ajallista lisäarvoa rahastoon tuo Ålandsbankenin Rahastoyhtiössä työskentelevä ammattitaitoinen tiimi, joka tuntee hyvin sijoitusmarkkinat aina eurooppalaisista korkean koron luotoista pienyhtiöosakkeisiin. Kun eri omaisuuslajien edellytykset muuttuvat, tekee tiimi työn puolestasi reaaliajassa. Varainhoitopalvelu on myös kustannustehokasta eikä sisällä rahasto rahastossa -ratkaisuja. Premiumrahasto koostuu 150–200:sta suoraan omistetusta instrumentista, mikä osaltaan parantaa sen kustannustehokkuutta.

Varojen allokoinnilla on varainhoidossa keskeinen rooli. Premium 50 -rahastossa jakauma normaalissa markkinatilanteessa on 50/50 osakkeiden ja korkoa tuottavien arvopapereiden välillä. Premium 50 on keskitason riskin rahasto. Rahaston kuukausittain julkaisema markkinakatsaus antaa asiakkaillemme tietoa markkinoiden suunnasta ja sijoitusnäkemyksestämme, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Viestinnän tavoitteena on, että asiakkaamme eivät ylläty omaisuuslajeihin tekemistämme muutoksista markkinaolosuhteiden muuttuessa.

Tulevaisuudesta tiedämme varmuudella vain sen, että muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen vaatii mukautumiskykyä – ja että tämä pitää paikkansa erityisesti sijoitustoiminnassa. Me olemme paikoillamme, valmiina lähtöön!

Niklas Wellfelt
Päästrategi, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tätä julkaisua on pidettävä markkinointiaineistona. Julkaisun tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Rahastoesite, avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on saatavilla maksutta suomeksi osoitteessa www.alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin, joka arvostaa sinua ja ympäristöä!