22 kesäkuuta 2021
Suomi

Pankin vastuullisuustyö

Marhallan ostersjon klippor fyr hav kvinna

Panostettuaan monta vuotta kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen Ålandsbankenin seuraava tavoite on ilmastoneutraali konserni. – Tunne vatsanpohjassani kertoo, että tulemme onnistumaan, kertoo Tove Erikslund, pankin hallinnollinen johtaja.

Jos katsomme ensin ajassa taaksepäin, näemme, että pankin tie kohti ilmastoneutraaliutta on ollut lähes piikkisuora.

Siitä asti, kun Ålandsbanken vuonna 1997 lanseerasi Ympäristötilin, nykyisen Itämeritilin, on matka kohti ilmastoneutraalia pankkia edennyt askel askeleelta.

Näetkö sinä, että Itämeritili oli lähtölaukaus pankin vastuullisuustyölle, Tove Erikslund?

– Kyllä, Itämeritilin lanseeraus oli osoitus siitä, että ympäristöasiat olivat pankin työntekijöille hyvin tärkeitä. Roolimme ahvenanmaalaisessa yhteiskunnassa on aina ollut vastuunkantaja. Siksi vastuullisuus on ollut minusta oiva alusta konsernimme kestävän kehityksen työssä.

Tove Erikslund
Tove Erikslund

Olette myös ehtineet kehittää Itämerikortin ja Åland Indexin, joka on jo monen muun yrityksen käytössä. Onko ympäristö teille ainoa tärkeä asia?

– Ei, mutta koska Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee keskellä Itämerta, on esimerkiksi Itämeren hyvinvointi erityisen lähellä sydäntämme. Näemme päivittäin, kuinka huonosti meri voi. Samalla ympäristökysymykset ovat osa kokonaisuutta. Teemme keskitetysti töitä neljällä osaalueella: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, vastuullinen luotonanto ja vastuulliset sijoitukset. Nämä ovat myös YK:n 17 globaalin kestävän kehityksen tavoitteiden joukossa. Muutama vuosi sitten otimme YK:n tavoitteet viitoittamaan tietämme eteenpäin.

Kuulostaa hieman epämääräiseltä, voitko täsmentää?

– YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden 169 osatavoitetta ovat konkreettinen tuki vastuullisuustyössämme. Tavoitteet tekevät työstämme selkeää ja pitkäjänteistä, ja uskon sekä henkilöstömme että asiakkaidemme arvostavan tätä. Tavoitteiden avulla vältytään tekemästä irrallisia kertatoimia, jotka pahimmillaan veisivät resursseja ja huomiota. Globaalien tavoitteiden ansiosta voimme vuosittain tehdä olennaisuusanalyysin, joka on hyvin selkeä. Vuoden 2020 aikana porauduimme syvemmälle osatavoitteisiin ja analysoimme työtämme niiden näkökulmasta. Olemmekin nyt valinneet panostavamme neljään tavoitteeseen, joihin voimme vaikuttaa: Edullista ja puhdasta energiaa, vedenalainen elämä, ilmastotekoja sekä ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Miten olette järjestäneet työnne olennaisuusanalyysin tiimoilta?

– Keskitämme toimemme alkuun niihin osaalueisiin, joissa meillä on positiivinen tai negatiivinen vaikutus lähiympäristöömme. Asetamme uusia tavoitteita niillä alueilla, joissa voimme vähentää vaikutustamme ja voidaksemme seurata edistymistämme. Tässä työssä pankin sidosryhmillä on luonnollisesti tärkeä rooli.

Ketkä ovat tänä päivänä Ålandsbankenin sidosryhmiä?

– Olemme huomanneet, että sidosryhmien määrä kasvaa nopeasti, joka johtuu monista asioista. Tietoisuus ja kiinnostus vastuullisuuskysymyksiin kasvaa samalla kun huoli ilmastomuutoksista lisääntyy. Tämä merkitsee, että esimerkiksi viranomaiset ja media ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuuskysymyksistä, ja että vastuullisuustyömme kiinnostaa yhä enemmän asiakkaitamme, osakkeenomistajia, toimittajia, ruohonjuuritason organisaa-tioita ja poliitikkoja.

Onko näin monella sidosryhmällä mitään yhteisiä tekijöitä?

– Kyllä, kaikki odottavat meiltä läpinäkyvyyttä, uskottavuutta ja paljon enemmän tietoa kuin muutama vuosi sitten.

Mitä muuta viimeisin olennaisuusanalyysi on teille opettanut?

– Oman toiminnan analysoiminen kansainvälisestä näkökulmasta voi olla haastavaa. Samalla ymmärrys, jonka saamme tästä työstä, on tärkeä tekijä, joka vie vastuullisuuskysymyk-siämme eteenpäin. Tämän lisäksi analyysi on antanut meille lisää lihaa luidemme ympärille.

Millä tavalla?

– Olennaisuusanalyysi osoittaa, että olemme valinneet oikean tien ja uskallamme nyt asettaa riman entistä korkeammalle. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme päättäneet laajentaa hiilipäästöjemme laskutapaa ja tavoitteenamme on tehdä koko konsernista ilmastoneutraali.

Kuulostaa isolta työltä?

– Tämä olisi valtava työ, mikäli aloittaisimme nollasta, mutta olemme jo edenneet hyvin tällä saralla. Siksi tunne vatsanpohjassani kertoo, että tulemme onnistumaan.

Mitä ilmastoneutraali pankki tarkoittaa?

– Tällä hetkellä laskemme hiilipäästöihimme paperinkulutuksen, työmatkat ja energiankulutuksen. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että koko konsernimme tuottaa tätä enemmän päästöjä. Siksi tulemme vuoden 2021 aikana laajentamaan hiilipäästöjemme laskentatapaa. Samanaikaisesti meidän on sovittava, miten vähennämme hiilipäästöjämme ja kuinka kompensoimme ilmastovaikutuksiamme. Näin tiedämme vuoden 2022 alkaessa miten ja milloin meistä tulee ilmastoneutraali pankki.

Teksti Joakim Enegren / Kuva Per Åke Henriksson

Osa vastuullisuustyötämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti:

Hållbar energi för alla

Panostamme vihreisiin sijoitustuotteisiin / Sijoitamme tuulivoimapuistoihin / Vähintään 90% energiankulutuksesta uusiutuvista lähteistä

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vastuullinen luotonanto / Integraatio ja monimuotoisuus / Sama palkka samasta työstä / Yhteistyökumppanit / Paikallista ja globaalia sitoutumista

Bekämpa klimatförändringarna

Vastuullisia sijoituksia / Hiilipäästöjen pienentäminen / Åland Index

Havs och marina resurser

Itämeriprojekti

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!