24 tammikuuta 2022
Suomi

Suomen parhaiten tuottava rahasto 2021

Berg hav ostersjon alger klippor

On tullut aika tehdä yhteenveto Ålandsbankenin varainhoidon upeasta vuodesta 2021, ja erityisesti Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahaston menestyksestä. Rahasto lanseerattiin keväällä 2020 ja on alusta lähtien tehnyt vahvaa tulosta. Rahaston osakesijoitukset kohdistetaan pääasiallisesti taloudellisesti vakaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminta on vakaata ja joilla on hyvä kannattavuus ja hyvä potentiaalinen tuloskehitys.

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, mikä tarkoittaa, ettei se pyri seuraamaan indeksiä. Pienet yritykset ovat kiinnostava sijoituskohde useasta syystä. Pienet yritykset kasvavat tavallisesti suuria enemmän, koska ne ovat useimmiten varhaisemmassa kehitysvaiheessa. Suuri osa arvosta luodaan tässä vaiheessa yrityksen kehitystä. Pieniä yrityksiä ei tavallisesti myöskään ole analysoitu yhtä perusteellisesti kuin suuria, joten aktiivinen varainhoitaja voi löytää aliarvostettuja osakkeita useammin niiden joukosta kuin tarkasti analysoitujen suuryritysten joukosta.

Rahaston strategialla hyviin tuloksiin

Rahasto on kasvanut euromääräisesti 57 %, mikä on huomattavasti indeksiä paremmin. Rahasto sijoittuukin selkeästi kategoriansa ykköseksi. Vahvan tuloksen ansiosta rahasto on Suomen parhaiten tuottava rahasto 2021. Vuoden aikana tuottoon vaikuttivat eniten yhtiövalinnat. Tuottoon eivät vaikuttaneet mainittavasti kierto kasvuyhtiöistä arvoyhtiöihin, mistä olemmekin erityisen tyytyväisiä.

Nousua tapahtui laajalla rintamalla, ja jopa 10 omistuksista antoi yli 100 %:n tuoton. Hexatronic, jonka arvo nousi kokonaiset 560 %, on rahaston selvä voittaja. Sen lisäksi Note ja New Wave nousivat vahvasti.

  • Hexatronic on onnistunut hyvin kuituverkoston laajentumisen rakenteellisen kasvun hyödyntämisessä. Vahvan orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö on myös tehnyt useita arvoa muodostavia ostoja vuoden aikana.
  • Sopimusvalmistaja Note taas vaikuttaa kasvullaan, jonka taustalla ovat sekä sen nopeasti kasvavista teknologiayhtiöistä koostuva asiakaskunta että yhtiön monia kilpailijoitaan onnistuneempi tapa selviytyä komponenttipulasta.
  • New Wave:sta on sukeutunut mahdollinen koronavoittaja, joka on sulkutoimista huolimatta raportoinut kaikkien aikojen parhaasta vuosineljänneksestä kiitos tiukan kustannuskurin.
Suomen parhaiten tuottava rahasto 2021
Vertailuindeksi: Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR. Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -graafi kuvaa rahaston kurssikehitystä mukaan lukien osingot, palkkiot, ja kaupankäyntikulut (30.12.2020 – 30.12.2021). Historiallinen kehitys ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea, eikä ole varmaa, että saat rahastoon sijoittamasi varat kokonaisuudessaan takaisin. Lisätietoja rahastosta ja sen toiminnasta löytyy avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä ennakkotiedoista osoitteessa: www.alandsbanken.fi.

Uskomme vahvan rakenteellisen kasvun omaaviin yhtiöihin

Keskitämme sijoitukset selkeästi pieniin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin, pääasiallisesti taloudellisesti vakaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminta on vakaata ja joilla on hyvä kannattavuus ja hyvä potentiaalinen tuloskehitys. Emme juurikaan tarkastele indeksin kokoonpanoa. Kaikki rahaston omistukset perustuvat niiden omiin meriitteihin, indeksipainosta tai toimialasta riippumatta. Näemme, että markkinoiden muutoksia on vaikea ajoittaa, minkä vuoksi olemme hyvin varovaisia liian syklisiin yhtiöihin. Suuri osa yhtiöanalyysista keskittyy siksi houkuttelevan arvostuksen omaavien yhtiöiden löytämiseen, joilla saa mielellään olla myös vahva rakenteellisen kasvun profiili. Suuruusluokaltaan suurin osa rahaston omistuksista on 100M€–2000 M€. Tämä segmentti on erityisen mielenkiintoinen, koska näemme, että niiden joukossa on mahdollista löytää useita ei niin perusteellisesti analysoituja yhtiöitä, jotka lisäksi ovat houkuttelevasti arvoituja.

Hyvät mahdollisuudet vahvaan tulokseen myös jatkossa

Uskomme edelleen, että laatuyhtiöt ajan myötä luovat ylituottoa pörssiin verrattuna, ja että niihin liittyvä riski on pienempi. Huolimatta vuoden aikana tapahtuneesta pörssien vahvasta noususta on edelleen mahdollista löytää houkuttelevan arvotuksen omaavia yhtiöitä. Nähdäksemme rahastolla on hyvät edellytykset saavuttaa hyvä tuotto jatkossakin sekä suhteellisesti että absoluuttisesti mitattuna, ja seuraavat osa-alueet ovat mielestämme erityisen kiinnostavia:

  • Keskitymme niiden yhtiöiden löytämiseen, joilla on vahvojen trendien tukema kohde-etuus, ja jotka tekevät lisähankintoja markkina-asemansa vahvistamiseksi. Tähän kategoriaan lukeutuvat monet rahaston suurimmista omistuksista. Näistä monet ovat myös rahaston vanhimpia omistuksia, kuten Embracer, Note, Hecatronic, Bufab ja Crayon, mutta ryhmään sisältyy myös uudempia omistuksia, kuten Purmo Group ja Viva Wine Group.
  • Lääkintätekniikan alalta voi nähdäksemme löytää useampia yhtiöitä, joilla on korkeat myyntikatteet sekä vankka markkina-asema, ja jotka toimivat nopeasti kasvavilla markkinoilla. Lisäksi terveydenhoidon alalla on suuri patoutuma hoitoa odottavia tapauksia, koska vuoden aikana on keskitytty lähes yksinomaan covid-19-pandemian hillitsemiseen. Lääkintätekniikassa rahastolla on omistuksia Elektassa, Sedana Medicalissa ja Photocuressa.
  • Sähköautojen myynti on kiihtynyt toden teolla kuluneen vuoden aikana. Uskommekin, että vahva kasvu jatkuu, ja että sähköautot ovat yksi tulvien vuosikymmenten kiinnostavimmista megatrendeistä. Yksi tämän alan voittajista on Zaptec, joka valmistaa sähköautoille latureita. Meillä on myös omistuksia Ewaysissä, joka tarjoaa latausinfrastruktuuriin liittyviä palveluita.

Salkunhoitajat
Eric Berglund
ja Thomas Johansson

Vahvoja tuloksia myös Ålandsbankenin muilta rahastoilta

(1) Morningstarin rahastorating per 31.12.2021 Ålandsbanken Varainhoitorahastolle, edellinen 3-vuoden jakso
(2) Rahaston tuotto koko vuodelta 2021 oli 18,75 % (B-osuudet)
(3) Morningstarin rahastovertailu luokassa Korko hyvin lyhyet bondit, euro, 31.12.2021

Rahastoja hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tätä julkaisua on pidettävä markkinointiaineistona. Julkaisun tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Rahastoesite, avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on saatavilla maksutta suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken