08 helmikuuta 2022
Suomi

Täyden valtakirjan varainhoito osakesäästötiliin

Vag skog jordbruk

Premium Banking -asiakkaana tarjoamme sinulle mahdollisuuden liittää osakesäästötiliin täyden valtakirjan varainhoitopalvelun – ensimmäisenä ja ainoana toimijana Suomessa. Huolehdimme puolestasi osakkeiden valinnasta ja seurannasta. Näin voit hyödyntää osakesäästötilin tuomat verotukselliset edut ja varainhoidon ammattitaidon.

Täyden valtakirjan osakesalkku osakesäästötiliin

 • Harkinnanvarainen hallinnointi on tarkoitettu salkuille, joihin on sijoitettu vähintään 50 000 euroa ja enintään 100 000 euroa.
 • Osakeanalyytikkomme valitsevat salkkuun parhaimmat suomalaiset arvoyhtiöt näkemyksemme mukaisesti.
 • Aktiivista varainhoitoa, vaivatonta sinulle.
 • Hajautettu salkku, omistusten lukumäärä noin 15–20 kpl.
 • Verot myynneistä ja osingoista realisoituvat vasta kun nostat varoja.
 • Varainhoitopalkkio on verovähennyskelpoinen verotuksessa.

Toplista Suomi – parhaimmat suomalaiset arvoyhtiöt

Toplista Suomi -salkku sijoittaa Helsingin pörssissä listattuihin yhtiöihin. Suurin osa salkun omistuksista on suurissa ja keskisuurissa yhtiöissä, joita on analysoitu kattavasti ja joilla on hyvä likviditeetti. Vertailuindeksinä toimii OMX Helsinki Cap GI, joka mittaa kokonaistuottoa osingot mukaan lukien.

 • Salkun pääoma on tavallisesti kokonaisuudessaan sijoitettu (90–100 %).
 • Pitkän aikavälin vuotuinen tuotto-odotus on tällä hetkellä noin 8 % vuositasolla.
 • Arviomme mukaan osinkotuotto on noin 3,5 % kokonaistuotosta. Saadut osingot sijoitetaan uudelleen salkkuun.
 • Kiertonopeuden odotetaan olevan noin 15 kauppaa vuodessa.

Keskitymme laatuyhtiöihin

 • Sijoitamme yhtiöihin, joilla on korkea kannattavuus, vahva tase, hyvät kassavirrat ja korkea osinkotuotto.
 • Pidämme tärkeänä, että yhtiöillä on hyvin toimiva omistajaohjaus sekä alhainen haavoittuvaisuus ESG-kysymyksissä.
 • Suosimme yhtiöitä, jotka toimivat hyvän kasvupotentiaalin omaavilla aloilla pitkällä aikajänteellä.
 • Jokaisen sijoituksen tulee olla järkevä arvostukseltaan.

Voitot ja osingot verotetaan varoja nostettaessa

 • Maksat veroa tuotosta vasta nostaessasi varoja osakesää­stötililtä.
 • Kun nostat varoja osakesäästötililtä, pankki arvostaa osakesäästötilillä olevat säästövarat niiden mark­kina-arvoon. Näin lasketaan, miten suuri osa nostosta on tuottoa. Noston yhteydessä pankki toimittaa pääomatulo­veron ennakonpidätyksen tai pidättää lähdeveroa noste­tusta tuotosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Osakesäästötilille tulleita osinkoja ja korkoja ei veroteta erikseen, vaan osana kokonaistuottoa. Osingoista 100 % on veronalaista pääomatuloa, toisin kuin perinteisellä arvo-osuustilillä.
 • Ulkomaisten osakkeiden osingoista maksat lähtökohtaisesti lähdeveroa osingon maksajan kotivaltioon.
 • Mahdolliset tappiot voit vähentää vero­tuksessa ainoastaan lopettaessasi tilin, toisin sanoen, jos myyt kaikki osakkeesi ja nostat kaikki varat osakesäästötililtä.

Tämä sinun tulisi tietää osakesäästötilistä

Osakesäästötili sopii pitkäjänteiselle säästäjälle – kun tuotot ja osingot sijoitetaan uudelleen tilin sisällä, saat mahdollisuuden hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä pitkällä aikavälillä. Mitä pitkäjänteisemmin säästät, sitä kan­nattavampi osakesäästötili on.

 • Osakesäästötilille voi siirtää korkeintaan 100 000 euroa. Raja koskee ainoastaan tilille siirrettävää pääomaa – sijoitusten arvo voi ajan mittaan sekä nousta tätä suuremmaksi että laskea tätä pienemmäksi.
 • Sinulla voi olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Voit kuitenkin siirtää olemassa olevan osa­kesäästötilin Ålandsbankeniin ilman veroseuraamuksia.
 • Tilille voi tehdä vain eurotalletuksia.
 • Osakesäästötili on tarkoitettu ainoastaan osakkeille, joten tilin sisällä ei voi käydä kauppaa esimerkiksi pörssinoteeratuilla rahastoilla (ETF) tai sijoitusrahastoilla. Vanhoja osakeomistuksia ei myöskään voi siirtää osakesäästötilille.
 • Voit avata osakesäästötilin myös lapsillesi – se sopii hyvin pitkäaikaiseen säästämi­seen lapsille.

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoituksen arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Tätä julkaisua on pidettävä markkinointiaineistona. Julkaisun tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten.