03 maaliskuuta 2022
Suomi

Ukrainan sodan vaikutukset Suomen kiinteistö-, sähkö- ja tuulivoimamarkkinaan

Alandsbanken bostadsfonden 2020

Juha Känkänen

Sijoitusjohtaja, Ålandsbanken Tuulivoimarahasto

Antti Valkama

Johtaja, vaihtoehtorahastot

Ukrainasta viime viikolla kantautuneilla, koko Eurooppaa ja maailmaa ravisuttaneilla uutisilla on vaikutuksia Euroopan heikentyneen turvallisuustilanteen lisäksi myös Euroopan talousalueen talouskasvuun ja maailman talouteen. Ukrainan sodan kokonaisvaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, mutta jo nyt voidaan todeta, että kriisillä on suoria vaikutuksia koko maailman osakemarkkinoihin, Venäjällä toimivien länsimaisten yritysten liiketoimintaan, energian hintaan ja sitä kautta myös inflaatioon pysymiseen korkealla. Ukrainan sodalla ja sitä seuraavalla talouden epävarmuudella odotetaan olevan vaikutusta myös kuluttajien käyttäytymiseen. Samanaikaisesti keskuspankit pyrkivät säilyttämään markkinoiden toimivuuden ja vakauden.

Asunnot ja tontit ovat historiallisesti olleet omaisuusluokista vakaimpia sijoituskohteita. Ålandsbankenin kiinteistörahastojen salkunhoitajat odottavat, että Ukrainan sodalla ei ole lyhyellä aikavälillä välittömiä vaikutuksia Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahastoon tai Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastoon. Kriisin pitkittyessä energian ja raaka-aineiden nousevat hinnat, yhtiöiden vähentynyt investointihalukkuus ja rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa välillisesti myös kiinteistörahastojen tuotto-odotuksiin. Edellä mainitusta huolimatta sekä asunto- että tonttirahaston sijoitukset ovat pitkäaikaisia sijoituksia, joiden odotetaan pitkällä aikavälillä tarjoavan sijoittajille myös jatkossa vakaata tuottoa. Ålandsbanken varainhoitotiimi seuraa tiiviisti markkinoiden, maailmanpolitiikan ja talouden kehittymistä ja tiedottaa tilanteesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan merkitsee energian tarjonnan vähenemistä Euroopassa sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Tämä johtaa todennäköisesti maakaasun, päästöoikeuden ja sitä kautta sähkön hinnan nousuun. Suomessa sähkön tarjontaan vaikuttaa myös Fennovoiman ydinvoimahanke, jonka eteneminen vaikeutuu kuten Suomen hallituskin on todennut. Toisaalta sota saattaa aiheuttaa kansainvälisille sijoittajille huolta Suomeen kohdistuvasta maariskistä, mikä saattaa vähentää Suomeen kohdistuvia investointeja. Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kilpaillessa tuulivoimahankkeista kansainvälisten toimijoiden kanssa tämä kilpailu voi vähentyä.

Tietojemme mukaan tuulivoima-alan laitevalmistajilla ei ole merkittävästi riippuvuuksia Venäjään tai Ukrainaan. Näin ollen todennäköisyys hankkeiden valmistumisen pitkittymiseen Ukrainan sodasta johtuen ei ole suuri, joskaan pitkittymistä ei voida täysin sulkea pois. Tuulivoimarahasto jatkaa strategiansa toteuttamista suunnitellusti ja tavoittelee uusien investointien tekemistä Suomeen tai muihin Pohjoismaihin tämän vuoden aikana. Rahastonhoitajamme seuraavat tilannetta aktiivisesti ja, jos aihetta ilmenee, rahaston strategiaa voidaan päivittää.

Olet aina tervetullut ottamaan meihin yhteyttä

Vindkraftsfond skog