12 elokuuta 2020
Suomi

Verotus

Alandsbanken euro

Vakuutussopimuksesta tehtävien osittaisten nostojen verotuskäytäntö on vuoden 2020 alusta alkaen samankaltainen kuin esimerkiksi rahastosijoituksissa. Sopimuksen tuottoa ei edelleenkään veroteta vuosittain, vaan vasta sopimuksen päättyessä tai varoja nostettaessa. Myös sijoituskohteiden vaihdot sopimuksen sisällä ovat verottomia.

Sijoitusvakuutuksien ja kapitalisaatiosopimusten verotus muuttui

Sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät osittaiset nostot sisältävät jatkossa veronalaista tuottoa samassa suhteessa kuin koko vakuutus sisältää nostohetkellä tuottoa.

Vuodesta 2020 alkaen nostettaessa säästöä katsotaan nostettavasta summasta veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta koko vakuutuksen arvosta. Loppuosa nostosta on verovapaata pääoman palautusta. Sama käytäntö koskee myös yritysten ottamia sijoitusvakuutuksia ja kapitalisaatiosopimuksia, joissa tuotto on elinkeinoverolain nojalla verotettavaa tuloa.

Lakimuutoksella on vaikutus myös tappiollisena päättyvän vakuutuksen verotukseen. Mikäli vakuutus päättyy tappiollisena, eli vakuutuksesta nostettava säästö koko vakuutusaikana jää alle vakuutukseen sijoitetun pääoman, voi vakuutuksenottaja vähentää tappion vakuutuksen päättymisvuonna muista veronalaisista pääomatuloista.

Yrityksille tappio on vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan menona.

Sijoitusvakuutuksia koskeva lainsäädäntö oli jo yli 20 vuotta vanha, joten lakimuutos oli odotettavissa. Uusi laki toi sijoitusvakuutuksien verotuksen tasavertaisemmaksi muiden välillisten sijoitusmuotojen kanssa.

Veromuutoksen jälkeenkin sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus tarjoavat joustavan ja hallinnollisesti tehokkaan ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

  • Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa.
  • Tuottoa verotetaan vasta sitä nostaessasi tai kun sopimus erääntyy.
  • Sijoitusvakuutuksessa voit ohjata varojasi haluamallasi tavalla ilman erillistä testamenttia.
  • Sijoitusvakuutuksessa kuolemantapauksessa lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille kuin lähiomaisille maksettava kuolemantapaussumma on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa.

Esimerkkitilanne

Veroja maksetaan nostohetkellä samassa suhteessa kuin on omaa pääomaa ja tuottoa, eli:

  1. Sijoitusvakuutukseen on sijoitettu omaa pääomaa 80 000 euroa ja arvo on noussut 120 000 euroon. Oman pääoman arvo on siis kaksi kolmasosaa ja tuotto yksi kolmasosaa.
  2. Asiakas päättää nostaa vakuutuksesta 15 000 euroa.
  3. Veroa pitää maksaa yhdestä kolmasosasta, eli 5 000 eurosta 1 500 euroa. Veroa maksetaan 30 prosenttia normaalin pääomaverotusprosentin mukaan.
  4. Käteen nostosta jää asiakkaalle siis 13 500 euroa.

Teksti Jarno Vahla Kuva Markus Spiske/Unsplash

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!