Siirry pääsisältöön
25 huhtikuuta 2017
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2017

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
25.4.2017 kl. 9.01

 

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2017

”Hyvä ensimmäinen neljännes, jona olemme saavuttaneet vuoden alulle asettamamme odotukset.  

Myönteisistä seikoista voidaan tuoda esiin nettomääräiset palkkiotuotot, joita nostattivat lisääntyneet välityspalkkiot asiakkaittemme vilkastuneen aktiviteetin johdosta. Myös IT-tuotot kasvoivat uuden asiakassopimuksen ansiosta, jonka Crosskey on solminut korttijärjestelmän toimittamisesta eräälle ruotsalaiselle asiakkaalle.”  

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja 

 

Tammikuu – maaliskuu 2017 verrattuna tammikuu – maaliskuuhun 2016  

 • Liiketulos aleni 8 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon (8,0).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 7 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon (6,3).  
 • Korkokate oli muuttumaton 13,9 miljoonaa euroa (13,9).  
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 7 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon (11,3).  
 • Kulut kasvoivat 13 prosenttia 25,1 miljoonaan euroon (22,2).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,4) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,05).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 10,6 prosenttia (11,7).  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,41).  
 • Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 11,9 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2016)      

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni1. nelj. 20174. nelj. 2016%1. nelj. 2016%
miljoonaa euroa     
Tulos     
Korkokate13,914,0013,90
Palkkiotuotot, netto12,112,2-111,37
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto0,90,3 1,5-43
Muut tuotot6,14,7293,861
Tuotot yhteensä32,931,2630,68
      
Henkilöstökulut-15,9-14,87-14,212
Muut kulut-7,7-7,52-6,419
Poistot-1,6-1,57-1,52
Kulut yhteensä-25,1-23,85-22,213
      
Tulos ennen arvonalentumistappioita7,87,468,4-7
      
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-0,5-1,0-57-0,49
Liiketulos7,46,3168,0-8
      
Tuloverot-1,5-1,45-1,7-10
Katsauskauden tulos5,94,9196,3-7
Tuloksen jakautuminen:     
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,94,9196,3-7
      
Volyymitietoja     
Antolainaus yleisölle3 8273 80803 5946
Ottolainaus yleisöltä 13 0953 10002 8967
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 24 0053 90033 9591
Oma pääoma22822232194
Taseen loppusumma5 2445 13724 71511
Riskin määrä1 5961 57611 5424
      
Tunnuslukuja     
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 310,68,9 11,7 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,760,76 0,73 
Luottotappiotaso, % 50,050,11 0,05 
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,720,57 0,79 
Epävarmojen saatavien varausaste, % 74150 37 
Core funding ratio, % 88989 93 
Omavaraisuus, % 94,44,3 4,6 
Ydinpääoman osuus, % 1011,911,8 12,5 
Osakekohtainen tulos, euroa 110,380,32190,41-8
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,380,32190,41-8
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1214,9014,50314,364
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa14,7414,37314,263
Osakekurssi A-osake, euroa14,5414,84-216,19-10
Osakekurssi B-osake, euroa14,2014,38-115,30-7
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 33315 299015 2670
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58915 572015 4781
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna689685-16673
      

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit.
2 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin.
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin. 4 Kulut / Tuotot. 5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa. 6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia. 7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto. 8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut  joukkolainat. 9 Oma pääoma / Taseen loppusumma. 10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %. 11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin. 12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/up...

https://www.alandsbanken.fi/up...

Lisätietoja antaa:   Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505       

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  25.04.2017
  Lataa pdf