Siirry pääsisältöön
27 huhtikuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2021

Ostersjon berg klippor hav fyr

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-maaliskuu 2021

”Hyvä kasvu on jatkunut vuoden alkukuukausina. Etenkin asiakkaiden määrän kasvu ja volyymien nousu sijoituspuolella on ollut vahvaa. 10,8 miljoonan euron liiketuloksemme (6,9 miljoonaa euroa) on historiamme paras vuoden alku. Tämä koskee myös oman pääoman tuottoa, joka oli 12,5 prosenttia (8,4 prosenttia).

Investointimme IT:hen ja henkilöstöresursseihin jatkuu, mikä nostattaa kuluja, mutta siten valmistaudumme myös lisäkasvuun. Luottojemme laatu on yhä hyvä ja emme vielä koe järjestämättömien saamisten volyymien olevan kasvussa pandemian vuoksi.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Tammikuu-maaliskuu 2021 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2020

 • Liiketulos kasvoi 56 prosenttia 10,8 miljoonaan euroon (6,9).

 • Korkokate kasvoi 5 prosenttia 15,2 miljoonaan euroon 14,5).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 16 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon (16,9).

 • Kulut kasvoivat 12 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (27,2).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,1 miljoonaa euroa (3,8) vastaten 0,02 prosentin luottotappiotasoa (0,37).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 12,5 prosenttiin (8,4).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 58 prosenttia 0,55 euroon (0,35).

 • Ydinvakavaraisuussuhde aleni 14,2 prosenttiin (14,3 per 31. joulukuuta 2020).

 • Muuttumattomat tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2021 odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuodelta 2020.

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni1. nelj.
2021
4. nelj.
2020
%1. nelj.
2020
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate15,214,9214,55
Palkkiotuotot, netto19,618,5616,916
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto0,40,4-130,7-51
Muut tuotot6,26,3-25,87
Tuotot yhteensä41,440,1337,99
Henkilöstökulut-17,4-16,93-15,215
Muut kulut-10,2-7,929-9,013
Poistot-2,9-3,1-5-3,1-5
Kulut yhteensä-30,5-27,810-27,212
Tulos ennen arvonalentumisia10,912,3-1210,71
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,10,0-3,8-98
Liiketulos10,812,3-126,956
Tuloverot-2,2-2,5-14-1,545
Katsauskauden tulos8,69,8-125,458
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat8,69,8-125,458
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4 4194 37814 0768
Ottolainaus yleisöltä3 5293 605-23 4094
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 17 8087 43655 43144
Oma pääoma298292225815
Taseen loppusumma6 0896 03515 5999
Riskin määrä1 6881 67011 5896
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 212,513,68,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun12,611,610,9
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,740,690,72
Luottotappiotaso, % 40,02-0,040,37
Vaiheen 3 -lainojen osuus, brutto, % 50,920,890,85
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 6165159146
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 7106106119
Antolainaus/ottolainaus, % 8125121120
Ydinvakavaraisuussuhde, % 914,214,314,4
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1015,914,314,4
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1118,116,516,6
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 124,74,24,0
Osakekohtainen tulos, euroa 130,550,63-120,3558
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,222,02101,7527
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1417,1918,76-816,544
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
790770372010

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
5 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
6 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
7 Käytettävissä oleva pysyvä rahoitus / Vaadittu pysyvä rahoitus
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
11 Omat varat / Riskin määrä
12 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
13 Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
14 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_21.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-mar_21.pdf

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  27.04.2021
  Lataa pdf