Siirry pääsisältöön
20 heinäkuuta 2021
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2021

Berg hav klippor ostersjon alandsbanken


Ålandsbanken on julkistanut puolivuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2021

”Ensimmäisellä vuosipuoliskolla uusien sijoitusasiakkaiden määrän kasvu on jatkunut vahvana, etenkin Private Banking -segmentissämme. Uuden aktiivisesti hallinnoidun pääoman nettovirta oli kauden aikana yli puoli miljardia euroa ja kokonaisvolyymi nousi reiluun 8,5 miljardiin euroon, mikä on 40 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Vuoden vahvan alun ansiosta liiketuloksemme (24,4 miljoonaa euroa) on 46 prosenttia parempi kuin viime vuonna. Tämän vuoksi odotuksemme kuluvan vuoden tuloksen suhteen ovat nousseet ja uskomme nyt, että tulos ylittää olennaisesti viime vuoden 39,7 miljoonan euron ennätystuloksen.”

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja


Tammikuu-kesäkuu 2021 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2020

 • Liiketulos kasvoi 46 prosenttia 24,4 miljoonaan euroon (16,7).

 • Korkokate kasvoi 4 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (29,3).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 18 prosenttia 38,5 miljoonaan euroon (32,6).

 • Kulut kasvoivat 13 prosenttia 59,7 miljoonaan euroon (53,0).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,6 miljoonaa euroa (4,6) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,22).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 14,4 prosenttiin (10,1).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 50 prosenttia 1,27 euroon (0,85).

 • Ydinvakavaraisuussuhde aleni 13,4 prosenttiin (14,3 per 31. joulukuuta 2020).

 • Muutetut tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2021 odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin ennätysvuodelta 2020, toisin sanoen olennaisesti paremmaksi kuin 39,7 miljoonaa euroa.

Toinen vuosineljännes 2021 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2020

 • Liiketulos kasvoi 39 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon (9,8).

 • Korkokate kasvoi 3 prosenttia 15,2 miljoonaan euroon (14,8).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 21 prosenttia 18,9 miljoonaan euroon (15,7).

 • Kulut kasvoivat 13 prosenttia 29,2 miljoonaan euroon (25,8).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiskirjaukset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,8) vastaten 0,05 prosentin luottotappiotasoa (0,08).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 16,4 prosenttiin (11,8).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 45 prosenttia 0,72 euroon (0,50).


Taloudelliset tunnusluvut

Konserni2. nelj.
2021
1. nelj.
2021
%2. nelj.
2020
%1.1-30.6.
2021
1.1-30.6.
2020
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate15,215,2014,8330,529,34
Palkkiotuotot, netto18,919,6-315,72138,532,618
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto-0,60,40,0-0,30,8
Muut tuotot9,76,2575,76915,911,538
Tuotot yhteensä43,241,4436,31984,674,214
Henkilöstökulut-18,5-17,47-15,619-36,0-30,717
Muut kulut-7,7-10,2-24-7,18-17,9-16,111
Poistot-2,9-2,90-3,1-5-5,8-6,1-5
Kulut yhteensä-29,2-30,5-4-25,813-59,7-53,013
Tulos ennen arvonalentumisia14,110,92910,63325,021,317
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,5-0,1-0,8-38-0,6-4,6-88
Liiketulos13,610,8269,83924,416,746
Tuloverot-2,4-2,28-2,017-4,5-3,529
Katsauskauden tulos11,28,6307,84519,813,250
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat11,28,6307,84519,813,250
Volyymitietoja
Antolainaus yleisölle4,5184,41924,1888
Ottolainaus yleisöltä3,8013,52983,45910
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 18,5417,80896,10740
Oma pääoma311298527115
Taseen loppusumma6,2616,08935,70810
Riskin määrä1,8121,68871,6619
Avainlukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 216,412,511,814,410,1
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun13,712,611,0
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,670,740,710,710,71
Luottotappiotaso, % 40,050,020,080,030,22
Vaiheen 3 lainojen osuus, brutto, % 51,010,920,81
Maksuvalmiusvaatimus (LCR), % 6152165142
Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), % 7110106114
Antolainaus/ottolainaus, % 8119125121
Ydinvakavaraisuussuhde, % 913,414,214,5
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, % 1015,115,914,5
Kokonaisvakavaraisuussuhde, % 1116,618,116,7
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 124,84,74,1
Osakekohtainen tulos, euroa 130,720,55310,50451,270,8550
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa2,452,22101,8036
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1418,0917,19517,414
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
82579047441180773410


1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista antolainauksesta yleisölle / Antolainaus yleisölle kauden alussa
5 Vaihe 3 -lainojen osuus / Antolainaus yleisölle, brutto
6 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettorahavirta
7 Käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta / Vaadittu pysyvä rahoitus
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus yleisöltä
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Ensisijainen pääoma / Riskin määrä
11 Omat varat / Riskin määrä
12 Ensisijainen pääoma / Vastuiden kokonaismäärä
13 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
14 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_21.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-jun_21.pdf

Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  20.07.2021
  Lataa pdf