15 toukokuuta 2018
Suomi

Pankin kestävän kehityksen työ ja sen toteutus käytännössä

Hallbarhetsarbete

Itämerikortin lanseeraamisesta lähtien toimittajat ympäri maailmaa ovat kirjoittaneet kortista ja Itämeriprojektista. Mutta unohtakaamme Itämerikortti hetkeksi. Tarkastellaan sen sijaan lähemmin pankin muuta kestävyystyötä.

Ålandsbanken on edellisessä vuosikertomuksessaan nostanut esiin neljä painopistealuetta: Vastuulliset sijoitukset, Vastuullinen luotonanto, Sosiaalinen vastuu ja Ympäristövastuu. Mitä nämä alueet tarkoittavat ja mitä jokaisen otsikon taakse kätkeytyy? Paljon. Joten keskitytään niihin kysymyksiin jotka Ålandsbankenin asiakkaat nostavat esiin. – Kestävästä kehityksestä on selkeästi tullut asiakkaillemme entistä tärkeämpää. Sen huomaamme esimerkiksi siitä, että asiakkaiden asettamat kysymykset ovat entistä asiantuntevampia. Esimerkiksi ympäristökysymykset ovat laajentuneet kiinnostukseksi miten kestävyystyömme liittyy isompaan kokonaisuuteen, sanoo Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf.

Ålandsbankenin hallintojohtaja Monica Mickos pitää trendiä tervetulleena. – Meille on tärkeää elää niin kuin opetamme. Meillä ei ole varaa tyhjään sanahelinään, ei pankin sisäisesti eikä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa puhuessamme.

Nyrpistääkö joku nenäänsä?

Yksi yrityksen kohtaamista haasteista kestävyystyön parissa on, kuinka muu maailma tulkitsee teot. – Haluamme mielellämme kertoa työstämme, mutta emme halua antaa virheetöntä ja ylpeilevää kuvaa itsestämme, sillä sitä me emme ole. Opimme jatkuvasti uutta. Suurpankkeihin verrattuna olemme kuitenkin etulyöntiasemassa koska voimme tarvittaessa nopesti muuttaa työskentelytapojamme, sanoo Peter Wiklöf. Jos teemme muutaman syväluotauksen vuosikertomukseen, näemme että pankki on onnistunut vähentämään konsernin paperinkulutusta huomattavasti. Esimerkiksi Suomessa tavoitteena oli vähentää paperinkulutusta 5 prosenttia, mutta vähennys olikin 18,2 prosenttia.

– Siihen lukuun kuuluu myös materiaali jonka lähetämme asiakkaillemme postitse. Syy tähän huomattavaan vähennykseen löytyy siitä, että nykyisin kysymme yhä useammin Täytyykö meidän todellakin lähettää tämä paperi? Mielestäni olemme onnistuneet välttämään paperinkulutusta yhä suuremmassa määrin, ja minusta tuntuu, että päätös on niin meidän kuin asiakkaidemme mieleen, sanoo Monica Mickos.

Ottaen huomioon että Ålandsbanken toimii sekä Suomessa, Ahvenanmaalla että Ruotsissa, on työntekijöiden matkojen vähentäminen melkoinen saavutus. Juna- ja laivamatkojen määrät kasvoivat kun taas lentomatkat vähenivät huomattavasti, kokonaiset 15 prosenttia. 
– Suunta on oikea mutta kohtaamme hankalia kysymysmerkkejä matkallamme eteenpäin. Jokainen matka on harkittava erikseen. Onko esimerkiksi kohtuullista että työntekijä, jolla on pieniä lapsia kotona, joutuu lennon sijaan valitsemaan laivalla vietetyn yön? Looginen jatkokysymys onkin, voitaisiinko matka korvata videokokouksella? Kaikeksi onneksi tekniikka on kehittynyt valtavasti, joten virtuaalisten kokousten määrä kasvaa jatkuvasti, sanoo Monica Mickos.

Omalta takapihalta maailmanlaajuiselle areenalle

Jo vuonna 1997 pankin hallinto teki tärkeän ympäristöpäätöksen, silloin perustettiin Ympäristötili. Vuosien aikana tämä ruohonjuuritasolta alkanut panostus on virallistettu ja siitä on tullut yksi pankin strategian kulmakivistä. Aloitteen Ympäristötiliin teki pankin vahtimestari Sven-Åke Löfström, yksi pankin pitkäaikaisista työntekijöistä. – Onnistuimme yllättävän kauan työskentelemään epävirallisesti kestävän toiminnan parissa. Mutta maailman muuttumisen ja pankin kasvamisen tahdissa työmme ei ollut tarpeeksi johdonmukaista, kertoo Monica Mickos.

Vuoden 2015 aikana palapelin palaset kuitenkin loksahtivat paikoilleen, syyskuussa YK:n yleiskokous vahvisti 17 maailmanlaajuista tavoitetta kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Samoihin aikoihin pankin johtoryhmä teki päätöksen rakenteesta joka tukee pitkäaikaista kestävän kehityksen työtä. Sen jälkeen oli aika kääriä hihat. Ensin seulottiin neljä pankille olennaisinta painopistealuetta, eli Vastuulliset sijoitukset, Vastuullinen luotonanto, Sosiaalinen vastuu ja Ympäristövastuu.

Näistä neljästä alueesta keskityttiin vuoden 2016 aikana ympäristövastuu-kategorian osa-alueeseen Puhdas vesi ja sanitaatio, Vastuullista kuluttamista, Vedenalainen elämä sekä sosiaalinen vastuu-kategorian osa-alueisiin Terveyttä ja hyvinvointia, Hyvä koulutus, Sukupuolten tasa-arvo sekä Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. – Seuraava vaihe vuoden 2017 alussa oli Vastuulliset sijoitukset ja Vastuullinen luotonanto. Kuten otsikoiden nimistä käy ilmi, ovat ne melko monimutkaisia kokonaisuuksia, mutta mielestämme olemme ottaneet isoja askeleita eteenpäin tänä vuonna, sanoo Monica Mickos.

Itsekriittinen ja tarkkaavainen

Vastuullisten sijoitusten ja luotonantojen vastakohdaksi työ sosiaalisen vastuun parissa on meille maallikoille selkeämpää. Pankin yksinkertainen työtapa on katsoa itseään kriittisesti ja ympäröivää maailmaa tarkkaavaisesti. – Haluamme olla terve työpaikka, jossa työntekijämme ovat sitoutuneita ja jossa henkilöstön vaihtuvuus on alhainen. Se on selkeä ja mitattava tavoite. Uskon, että tämä työ tuo meille tyytyväisiä asiakkaita, ja että meistä tulee ykkösvalinta parhaille lahjakkuuksille, sanoo Peter Wiklöf. Sosiaalinen vastuu pankkia ympäröivää maailmaa kohtaan koostuu pitkälti aktiivisesta rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan vastustamisesta. Siinä työssä saamme apua finanssialan monista standardeista ja säännöistä.

Kaikista tärkeimmälle työlle ei kuitenkaan löydy ohjekirjoja joita seurata:

– Meidän tulee vaalia jokaista pankkisuhdetta ja varmistaa, että meillä on hyvä tuntemus asiakkaidemme pankkiasioista. Se on paras tapa ottaa vastuuta, sanoo Peter Wiklöf.

Seuraavassa numerossa: Näin toimivat vastuulliset sijoitukset kulissien takana.

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2017 (julkaistu 20.12.2017)

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!