15 toukokuuta 2018
Suomi

Paranevatko sijoituspäätökset MiFID II:n myötä?

Mifid2

Vuodenvaihteessa pankit ja sijoituspalveluyhtiöt lähestyivät sinua erinäisten tiedotteiden, tietopakettien ja päivitettyjen asiakassopimusten ja -ehtojen tiimoilta. Syynä tähän oli uusi sääntely, joka astui voimaan 3.1.2018. MiFID II, lyhennys Markets in Financial Instruments Directive, joka on jatkumoa vuonna 2007 voimaan tulleelle MiFID sääntelylle. Finanssikriisi 2008 ja sen jälkeinen markkinakehitys ovat vaikuttaneet siihen, että sääntelyn päivittäminen on katsottu tarpeelliseksi.

Sääntelyn tavoitteena on lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, kaupankäynnin helpottaminen ja sijoittajansuojan parantaminen ja sijoitusneuvojen laadun parantaminen sekä mahdollisten tulevien finanssikriisien välttäminen.

Miten tämä vaikuttaa sinuun ja mitä sinun tulee ymmärtää uudesta sääntelystä?

Riippumatta siitä oletko sijoitusasiakas Ålandsbankenissa, toisessa pankissa tai sijoituspalveluyhtiössä, on sijoituspalveluita sinulle tarjoavalla taholla tietty tiedonantovelvollisuus. Sinun ei tarvitse aktiivisesti kysyä tämän tiedon perään vaan tieto annetaan sinulle automaattisesti. Meillä on velvollisuus antaa sinulle tietoa miten kulut vaikuttavat sijoituksesi lopputulokseen. Tämän lisäksi dokumentoimme antamiamme sijoitusneuvoja ja kuinka kyseinen sijoitusneuvo vastaa tarpeitasi. Meillä on aikaisempaa suurempi velvollisuus kartoittaa ymmärryksesi ja osaamisesi tiettyä rahoitusvälinettä koskien. Meidän tulee myös selvittää mitä tuottoa odotat, kuinka paljon riskiä siedät ja mikä on sijoitusaikasi. Vasta tämän jälkeen voimme antaa sinulle sijoitusneuvon. Vaihtoehtoisesti meidän on luovuttava sijoitusneuvon antamisesta, mikäli saamamme tieto on puutteellista. Samalla kun tarkoituksena on ollut sijoittajasuojan lisääminen voi sääntelyn muutos tuntua työläältä.Aika näyttää mikäli sijoittajansuoja todellisuudessa paranee yksittäisen sijoittajan osalta ja mikäli se lisää ymmärrystä ja mahdollistaa parempia sijoituspäätöksiä. Tietty riski on kuitenkin olemassa, että entistä useampi sijoittaja-asiakas ohjataan digitaaliseen ympäristöön tekemään itsenäisiä sijoituspäätöksiä saamatta henkilökohtaista sijoitusneuvontaa.

Varainhoito ei ole pelkästään kylmiä lukuja vaan myös inhimillistä toimintaa.

Kun haluat keskittyä oman varallisuudenhoidon sijaan muuhun elämään, Ålandsbankenin Private Banking -palvelu on sinua varten. Varmistamme, että säästösi ovat sijoitettu tuottavasti ja verotehokkaasti.

 Ålandsbankenin sijoitustoiminnan keskiössä on luottamus. Asiakkaiden toiveiden täyttäminen on syy siihen, miksi monet asiakkuussuhteet jatkuvat Ålandsbankenissa sukupolvien yli.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!