04 toukokuuta 2020
Suomi

Säästöt ja sijoitukset

Alandsbanken sparande och placeringar

Lars Söderfjell

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Osakesijoitusjohtaja

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ryhmäpäällikkö Korkorahastot

Täällä hetkellä käsillä oleva Covid-19-kriisi ei lähtökohtaisesti ole raha-, korko- tai osakemarkkinoiden aiheuttama. Markkinoilla ei ollut kuplia eli omaisuusarvojen ylenpalttista tai perusteetonta nousua.

Mistä markkinareaktiot johtuvat?

Markkinat eivät ole olleet holtittomia eikä siellä ole ollut väärinkäytöksiä tai sääntelyn rikkomisia, toisin kuin esimerkiksi finanssikriisissä kymmenkunta vuotta sitten. Markkinaheilunta, osakekurssien ja -rahastojen sekä korko-omaisuusluokkien voimakas lasku johtuu vain ja ainoastaan niistä toimenpiteistä, joita valtiot ovat tehneet viruksen etenemisen hillitsemiseksi ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Tästä seuraa, että kun näitä rajoituksia ja talouksien sulkemisia kevennetään ja lopulta poistetaan, niin talouksien laskukierre pysähtyy ja saadaan jälleen mahdollisuus palata nousu-uralle.

Milloin markkinatilanne korjaantuu normaaliksi?

Tilanteesta tekee haasteellisen se, että emme tiedä varmasti milloin näin tulee käymään. Paluu normaaliin on mahdollista kun virukseen on löydetty rokote tai lääke tai kun mahdollinen laumasuojan kehittyminen antaa yhteisöille riittävän immuniteetin. Siihen asti tulemme edelleen näkemään markkinaheilahteluja, todennäköisesti ei kuitenkaan yhtä voimakkaita kuin maaliskuussa 2020, mutta epävarmuus markkinoilla jatkunee vielä tovin. Positiivista on, että jo nyt markkinoilla nähdään merkkejä tasaantumisesta ja viime kuun ylilyöntien korjaantumisesta. Osake- ja korkomarkkinat ovat eteenpäin katsovia ja alkavat jo hinnoitella kriisin jälkeistä aikaa.

Mitä kuukausisäästäjän kannattaa nyt tehdä?

Täydellinen markkina-ajoitus eli parhaan ajankohdan löytäminen kaupankäynnille, on säästäjälle mahdoton tehtävä. Lyhytaikaisiin markkinaliikkeisiin liittyy niin paljon epävarmuutta, ettei sen hallitseminen voi onnistua keneltäkään. Säännöllisen kuukausisäästämisen suurin etu onkin siinä, että säästäjä on mukana sekä nousuissa että laskuissa. Pitkällä tähtäimellä näin saadaan paras mahdollinen tulos ajatellen tuoton ja riskin suhdetta. Pitkäaikainen ja säännöllinen kuukausisäästäjä muuttaakin lyhyen aikavälin kurssivaihtelut pitkän aikavälin mahdollisuuksiksi. Hajauttaminen on yksi ainoita niin sanottuja ilmaisia lounaita, jota markkinat säästäjälle tarjoavat. Hajautus voidaan tehdä niin ajallisesti kuin maantieteellisesti tai toimialakohtaisesti.

Muutama vinkki säästäjälle ja sijoittajalle:

1. Markkinat hätäilevät – sinun ei kannata hätäillä.
2.
Säännöllisyys, pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys – nämä palkitsevat sijoittajan.
3.
Riskien hajauttaminen kannattaa – hyvin hajautettu sijoitus heikentää markkinariskin vaikutuksia.
4.
Aikahajautus takaa sen, että olet aina mukana sekä nousuissa että laskuissa – markkinoilla laskua seuraa aina nousu.
5.
Korkoa korolle -ilmiö – korko lasketaan alkuperäisen pääoman lisäksi edellisinä ajanjaksoina kertyneille koroille. Albert Einstein on kutsunut tätä maailman kahdeksanneksi ihmeeksi ja sanonut, että se, joka ilmiön sisäistää saa tuottoa, se joka ei, maksaa. Efekti voimistuu sitä enemmän, mitä pidempään ilmiön annetaan vaikuttaa.

Aina on oikea aika aloittaa pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen!

Lars Söderfjell, Osakesijoitusjohtaja
Jyri Suonpää, Ryhmäpäällikkö Korkorahastot
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
04-05-2020

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitetun pääoman arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!