14 toukokuuta 2018
Suomi

Uusi sääntely sijoituspalveluille – MiFID II

Mifid2

EU-alueella astuu voimaan uusi sääntely 3. tammikuuta 2018, joka sääntelee sijoituspalveluja ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä. Uusi MiFID II-niminen sääntely koostuu asetuksista ja direktiiveistä. Se on päivitys aikaisemmasta MiFID-säännöstöstä, joka otettiin käyttöön kymmenen vuotta sitten vuonna 2007.

Suurin syy sääntelyn päivitykselle on paremman läpinäkyvyyden ja korkeamman asiakassuojan saavuttaminen sijoittajille.

Parempi läpinäkyvyys

Läpinäkyvyyttä parantavat säännöt eivät tule sen suuremmin vaikuttamaan suoraan sinuun asiakkaana. Ålandsbanken, sen sijaan, tulee tarvitsemaan lisätietoa asiakkaista viranomaisille lähetettäviä läpinäkyvyysraportteja varten. Esimerkiksi yritysasiakkailta tullaan vaatimaan nk. LEI-tunnus. Lisääntynyt läpinäkyvyys on kaikkien sijoittajien etu, koska sen odotetaan johtavan tehokkaampien markkinoiden syntyyn. Asiakasturvaa lisäävät säännöt sen sijaan tuovat konkreettisempaa hyötyä pankin asiakkaille. Tällä hetkellä pankki tarkistaa tarjontaansa rahoitusasiakirjoista rahoitusasiakirjatarjontansa voidakseen tehdä kohderyhmäarvion tarjonnastaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta sinulle suosittelemastamme arvopaperista arvioimme myös, kuulutko arvopaperin kohderyhmään. Tämä pienentää asiakkaan riskiä sijoittaa esimerkiksi liian riskipitoisiin tai monimutkaisiin rahoitusvälineisiin.

Tarkempaa tietoa

Saadessasi sijoitusneuvontaa Ålandsbankenilla, tulet vastaisuudessa saamaan asiakasvastaavaltasi dokumentin, jossa kerrotaan, mitä neuvoja olet saanut ja miksi neuvot soveltuvat juuri sinulle. Tulet myös saamaan tarkempaa tietoa sijoituspalveluiden ja sinulle olennaisten tuotteiden kustannuksista, sekä ennen sijoituspäätöstä että sen jälkeen vuosittaisissa yhteenvedoissa. Myös pankin sinulle tarjoamiin palveluihin liittyvät mahdolliset maksut tai edut, jotka Ålandsbanken saa kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi rahastoyhtiöiltä, tullaan kertomaan yksityiskohtaisemmin. MiFID II tulee rajoittamaan palkkiojärjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa ja pyrkii kohti asiakkaalta suoraan veloitettavia maksuja, jotta asiakas saisi mahdollisimman oikeanlaisen kuvan kustannuksista.

Tulet saamaan tietoa MiFID II johtuvista sopimusehtojen päivityksistä ja löydät päivitettyä tietoa Ålandsbankenista ja tarjoamistamme arvopaperipalveluista Ålandsbankenin verkkosivuilta tammikuussa.

Korkea aika hakea LEI-tunnusta

Onko yrityksesi tekemisissä arvopapereiden, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa? Siinä tapauksessa nyt on korkea aika hakea LEI-tunnusta, joka EU-lainsäädännön mukaan vaaditaan 3. tammikuuta lähtien kaikilta, jotka haluavat jatkaa kaupankäyntiä arvopapereilla.

LEI - Legal Entity Identifier – on kahdestakymmenestä numerosta koostuva kansainvälinen tunnus, joka lisää sekä turvallisuutta että läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla. Tunnuksen avulla on helppo selvittää kunkin arvopaperitransaktion alkuperä. LEI-tunnus itsessään ei ole uusi keksintö, mutta ennen sitä vaadittiin ainoastaan johdannaiskauppaa harjoittavilta yrityksiltä. Yrittäjät voivat hakea tunnusta Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta tai kääntyä auktorisoidun toimijan puoleen, joka hoitaa hakemusasiat yrittäjän puolesta. Käsittelyajan pituudesta on vaikea antaa tarkkaa kuvaa, mutta prosessi vie arviolta noin kaksi viikkoa. Koodi on maksullinen. – Kertaluontoisen hakemusmaksun lisäksi  maksettavaksi tulee myös vuosittainen käyttömaksu. Hinta on sama yrityksen liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Voit olla yhteydessä Asiakaspalveluumme tai asiakasvastaavaasi, jos haluat saada lisäopastusta.

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2017 (julkaistu 20.12.2017)

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!