21 toukokuuta 2021
Suomi

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahaston upea ensimmäinen vuosi!

Blogg nordiska smabolag eric berglund

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt viettäessä 1-vuotissyntymäpäiväänsä on aika käydä läpi rahaston menestyksekkään ensimmäisen vuoden tapahtumia. Vuoden 2020 ensimmäinen puolikas oli Covid-19-pandemian takia yksi modernin ajan dramaattisimmista pörssikausista. Pohjoismaisten osakemarkkinoiden alkuvuoden nousua seurasi voimakas pörssiromahdus, jonka jälkeen pörssi elpyi lähes yhtä voimakkaasti seuraavan vuosineljänneksen aikana. Tuolloin, 18. toukokuuta, lanseerasimme rahaston Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt. Jälkikäteen kävi ilmi, että lanseerausajankohta oli rahastolle eduksi – lyhyen olemassaolonsa aikana se on kasvanut euromääräisesti 109 %.

– Analysoituamme pohjoismaisia pienyhtiöitä ennen rahaston perustamista päätimme kohdistaa sijoitukset pieniin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin, sanoo rahastonhoitaja Eric Berglund. Pitkällä aikavälillä laatuyhtiöihin keskittyminen tarkoittaa, että emme valitse sijoituskohteita minkään tyylisuunnan mukaan kasvu- tai arvo-osakkeiden joukosta. Tämä on rahastolle selvä etu, koska näin emme ole sidoksissa mihinkään muuhun kuin nimenomaan laatuyhtiöihin, Eric jatkaa.

Sijoitusfilosofialtaan rahasto muistuttaa monella tapaa Ålandsbanken Pohjoismaat -rahastoa. Eric ja varainhoitotiimi suosivat yhtiöitä, joilla on korkea kannattavuus, vahva kassavirta, vakaa tase ja skaalautuva liiketoimintamalli. Strategian johdosta heille onkin jo avautunut houkuttelevia ostotilaisuuksia monissa yhtiöissä, joiden osaketta pidettiin vuoden alussa täyteen hinnoiteltuna.

– Tärkeä yhtiöiden valintaprosessiin liittyvä osa-alue on rakenteellinen kasvu. Etsimme yhtiöitä nopeasti kasvavilla erikoismarkkinoilla, jotka eivät ole suhdanneherkkiä, sanoo Eric. Esimerkkeinä tällaisista yhtiöistä hän mainitsee Zaptecin, joka valmistaa sähköautojen latauslaitteita, sekä Sedana Medicalin, joka on kehittänyt tehohoidon nukuttamiseen liittyvän tuotteen, josta saattaa tulla alan uusi standardi.

Lisäksi päätimme koronapandemian vaikutusten selkeytyessä panostaa digitaalisen toimintaidean omaaviin yhtiöihin sekä yhtiöihin, jotka hyötyvät pandemian vanavedessä muuttuneesta kuluttajakäyttäytymisestä. Hyvä esimerkki tästä on Crayon, johtava toimija monimutkaisten IT- ja pilviratkaisujen implementoimisessa. Tanskalainen keittiövalmistaja TCM taas on hyvä esimerkki menestyksekkäästä yhtiöstä, joka on hyötynyt kasvaneesta lähilomailusta.

Salkun tavoitteena noin 50 yhtiötä

Koska rahasto on edelleen verrattain pieni, meillä on ollut mahdollisuus sijoittaa suhteellisen suuri osa rahaston varallisuudesta yhtiöihin, joiden markkina-arvo on 1–10 miljardia kruunua. Tämä on mielestämme markkinoiden mielenkiintoisin segmentti, koska se tarjoaa monia arvostukseltaan houkuttelevia yhtiöitä, joita ei tässä suuruusluokassa ole analysoitu kovin tarkasti. Salkun riskien tehokkaaksi hallinnoimiseksi tavoitteena on melko tasapainoinen salkku, jossa on noin 50 yhtiötä.

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahaston upea ensimmäinen vuosi!

Rahaston kehitys

Rahaston käynnistyttyä 18. toukokuuta 2020 sen absoluuttinen tuotto on ollut vahvaa ja rahasto on kasvanut 109 % per 14. toukokuuta 2021. Rahastoa voidaan arvioida käyttämällä Carnegie Small CSX Return Nordic -vertailuindeksiä, joka on saman ajanjakson aikana kasvanut 67 %. Pienten ja keskisuurten yritysten osakkeet ovat kiinnostaneet myös säästäjiä, mistä todisteena rahaston hallinnoimat varat ylittävät nyt jo miljardi kruunua.

– On hienoa, että tuotosta vastaa lähes yksinomaan arvopapereiden valinta, juuri niin kuin haluammekin, sanoo Eric. Yksittäisten yhtiöiden osalta voimme todeta, että jopa 15 yhtiön tuotto on kasvanut yli 100 % rahaston lanseeraamisen jälkeen, hän jatkaa.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Viime vuoden koronaromahdusta seuranneen poikkeuksellisen palautumisen ja vuoden tähänastisen 24 % kasvun jälkeen odotettavissa on todennäköisesti nyt edellistä kovempi pörssivuosi.

-Uskomme edelleen, että laatuyhtiöt johtavat ajan mittaan ylituottoon samalla kuin riski pienenee. Voittokertoimet ovat yleisesti korkealla viime vuoden vahvan tuoton jälkeen, mikä tarkoittaa, että tuottojen kasvulla on osakekurssien kannalta yhä suurempi merkitys.

Eric etsii nyt yhtiöitä ennen kaikkea kolmessa ryhmässä, joiden yhtiöillä on nykytilanteessa hänen mukaansa parhaimmat mahdollisuudet tuottojen kasvattamiseen:

* Lääketekniikka: Uskomme, että alalta on edelleen mahdollista löytää yhtiöitä, joille ainutlaatuisen tuotteen lisäksi on tunnusomaista vahva markkina-asema, nopea kasvu ja korkeat bruttomarginaalit. Esimerkkejä näistä ovat Sedana Medical ja Photocure.

* Yritysostoihin perustuvat yhtiöt: Yhtiöt, joiden voittojen kasvua ajavat suurelta osin yritysostot. Esimerkkejä näistä ovat Green Landscaping ja Nordic Waterproofing.

* Globaalit megatrendit: Yhtiöt, jotka näemme globaalien megatrendien voittajina ja joilta odotamme vahvaa kasvua tulevana vuosikymmenenä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Nordic Semiconductor ja Zaptec.

    Kaikilla yllä olevilla yhtiöillä käydään kauppaa korkeilla voittokertoimilla, ja ne ovat sen vuoksi erittäin herkkiä markkinoiden mielialan muutoksille. Näihin tehtäviä sijoituksia tasapainottavat omistukset yhtiöissä, joilla käydään kauppaa markkinoita alhaisemmilla voittokertoimilla, mutta joissa näemme kuitenkin mahdollisuuksia tuottojen vahvaan kasvuun.


    Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt on aktiivisen sijoitusstrategian mukaisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisin noteerattuihin pieniin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin. Rahaston sijoitukset kohdistetaan pääsääntöisesti taloudellisesti vakaisiin ja kannattaviin pienyhtiöihin, joilla on hyvä potentiaalinen tuloskehitys. Rahasto seuraa Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen yleisiä sääntöjä ja periaatteita.

    Vertailuindeksi: Carnegie Small CSX Return Nordic. Käyrä näyttää rahaston kurssikehityksen sisältäen osingot, palkkiot ja transaktiokulut (20.5.2020-21.4.2021). Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Tarkemmat tiedot löydät rahastoesitteestä, avaintietoesitteestä ja ennakkotiedoista osoitteessa www.alandsbanken.fi.

    Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!