11 syyskuuta 2018
Suomi

Vertaansa vailla

Premium Finans 4 1

Ålandsbankenin rahastot, Euro Bond ja Euro High Yield*, ovat pääasiallisesti yrityslainoihin sijoittavia korkorahastoja. Rahastot ovat menestyneet erinomaisesti vallitsevassa markkinatilanteessa ja korkoympäristössä.

  • Euro Bond -rahasto valittiin jo viidettä vuotta peräkkäin vertailuryhmänsä parhaaksi rahastoksi Thomas Reutersin Lipper-rahastovertailussa. 
  • Euro High Yield -rahasto on vuoden alusta alkaen tuottoisin pohjoismainen High Yield -rahasto.
  • Molemmat rahastot ovat myös Morningstar -rahastoluokittelussa miltei poikkeuksetta olleet joko viiden tai neljän tähden rahastoja kaikilla vertailujaksoilla, ja menestyneet paremmin kuin verrokkiryhmänsä ja vertailuindeksinsä useimmilla tarkasteluajanjaksoilla.

Yksittäisen rahaston tai salkunhoitajan menestymisen arvioiminen on aina hieman hankalaa, eikä koskaan täysin yksiselitteistä.  Rahaston menestyminen voi olla sattumaa, onneakin. Salkunhoitaja on ehkä vain onnistunut juuri kyseisellä tarkastelujaksolla.

Tuon satunnaisuuden vaikutus kuitenkin vähenee kun tuottohistorian tarkastelua ulotetaan pidemmäksi. Jos rahasto ja salkunhoitaja useiden vuosien tarkastelujaksolla ovat pystyneet tuottamaan paremmin kuin vertailuryhmänsä, eli samanlaisella sijoituspolitiikalla samanlaisiin instrumentteihin sijoittavat rahastot, on jotain varmasti tehty oikein. Itse haluan uskoa, että menestymisen reseptin ei tarvitse olla kovin monimutkainen. Salkunhoitajan tulee keskittyä siihen, jossa hänellä on paras suhteellinen etu. Meillä se on pohjoismaisten yritysten ja markkinan tuntemus. Riittävä hajautus, sijoittamisen pitkäjänteisyys ja erityisesti kaupankäyntikulujen minimoiminen ovat kiistatta tuottoihin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Osaava ja asiantunteva tiimi on tietysti myös ensiarvoisen tärkeä. Usko omaan tekemiseen, kurinalaisuus ja annos nöyryyttä ovat, ainakin oman kokemukseni mukaan, edellytyksenä menestyksekkääseen sijoittamiseen.

Asiakkaamme ovat uskoneet osan varallisuudestaan meidän hoidettavaksemme. Tämän luottamuksen ansaitseminen ja sen ylläpitäminen on tärkein tehtävämme.

Jyri Suonpää
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
2018-09-11


*Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitettu pääoma voi laskea tai nousta sijoitusaikana ja koko sijoitetun rahamäärän takaisinmaksua ei voida taata.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!